Nieuws
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
2 november 2010

Red de ansjovis-vissers

viswerenJos Machielsen uit Krabbendijke probeert een stuk cultureel erfgoed te redden: de weervisserij. Dit is een eeuwenoude manier om ansjovis te vangen, die alleen wordt uitgeoefend in de Oosterschelde voor Bergen op Zoom. Deze vorm van binnenvisserij dreigt te verdwijnen.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
28 oktober 2010

LNV wordt EL&I

Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is niet meer. Het nieuwe kabinet heeft dit ministerie samengevoegd met het ministerie van Economische Zaken. Het gezamenlijke nieuwe ministerie kreeg de naam EL&I: Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
Staatssecretaris Henk Bleker(CDA) is voortaan verantwoordelijk voor visserij.

De informatie van de oude website www.minlnv.nl wordt overgebracht naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visserij.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
28 september 2010

Palingsector bepleit volledige transparantie van herkomst paling

De Nederlandse vissector pleit in alle opzichten voor volledige transparantie en traceerbaarheid van visproducten in de keten. Ondernemers binnen de palingsector dienen te handelen volgens de bestaande wetgeving. Ze dienen daarop door de daartoe bevoegde instanties te worden gecontroleerd. Ingeval wilde paling niet voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft aanwezigheid van een vervuilende stof als dioxine, behoort deze niet op de markt terecht te komen.

Het is triest te moeten constateren dat visserijbedrijven die vaak al honderden jaren op de rivieren vissen, nu het slachtoffer dreigen te worden van dit milieuprobleem.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
18 september 2010

Schieraal kan de zee niet meer bereiken

gemerkte paling

Uit de vangst van een gemerkte schieraal op de Westeinder Plas blijkt dat niet alle schieralen in de binnenwateren in staat zijn de weg naar zee terug te vinden. Dit dier is nu al drie jaar op zoek naar een uitweg naar zee om zich daar voort te planten. Dit feit maakt duidelijk hoe Nederland voor paling op slot is gegaan. Voor het herstel van de palingstand is het van groot belang de doortrekmogelijkheden voor paling in de binnenwateren fors te verbeteren.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
10 september 2010

Palingen vermalen door gemalen

geschonden-paling

De plensbuien van de afgelopen weken hebben veel palingen het leven gekost. Ze trekken naar de gemalen, die dan volop draaien. Vervolgens worden de palingen geraakt door de schoepen. Een recent onderzoek van de Unie van Waterschappen geeft meer inzicht in de schade aan vis bij gemalen. De Combinatie van Beroepsvissers zoekt naar mogelijkheden om de paling weg te geleiden van de gemalen, op te vangen en vervolgens over te zetten.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

2 september 2010

Visverbod op paling ingegaan

Vanaf 1 september mag er niet op paling gevist worden. Het visverbod duurt drie maanden. Voor de beroepsvissers, wiens broodwinning, cultuur en sociale leven van de palingvisserij afhangt, is het niet mogen vissen op paling heel moeilijk.
Het visverbod op paling onderdeel van het Nederlandse aalherstelplan, dat bedoeld is om de palingstand te verbeteren. Vorig jaar was dat verbod er voor het eerst en duurde toen twee maanden. Het visverbod zal in ieder geval tot 2013 jaarlijks terugkeren. Het geldt voor het IJsselmeer, maar ook voor kanalen, rivieren en meren.
Ondertussen werken de beroepsvissers hard aan een alternatief plan voor het herstel van de paling, dat werkt met een systeem van quoteringen.

Bekijk Filmpje NOS over vangstverbod
 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
29 augustus 2010

Beroepsvissers willen kreeften- en krabbenvallen

kreeftenkooi

Beroepsvissers willen graag de mogelijkheid krijgen om op de binnenwateren met kreeftenvallen en krabbenvallen te gaan vissen. De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) bepleit dat deze vallen in de Visserijwet erkend worden als geoorloofd vistuig. Nu werken de beroepsvissers noodgedwongen op veel plaatsen met fuiken om wolhandkrab en rivierkreeft te vangen.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
10 augustus 2010

Subsidies voor innovaties: viswering en pootaal

Het ministerie van LNV heeft subsidie toegekend aan de ontwikkeling van vernieuwende technieken voor visgeleiding en viswering bij gemalen. Het doel is schieraal beter weg te geleiden van de gemalen naar een vispassage of, indien die er nog niet is, naar fuiken. De gevangen schieraal zal dan worden overgezet achter het gemaal.
Ook geeft het ministerie subsidie aan een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van pootaalvisserij in de benedenrivieren. De onderzoeksvraag is of pootaal uit de rivieren een alternatief kan zijn voor glasaal.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

6 juli 2010

Hulp bij bedrijfsplannen aalvissers

aalvangst

De Nederlandse aalvisserij zit in zwaar weer.  De overheid beperkt de aalvisserij. Ook de maatschappij is kritisch over de aalvisserij. Supermarkten halen aal zelfs uit de schappen. Om in de toekomst een boterham te blijven verdienen, zullen aalvissers hun visserijactiviteiten moeten verbreden en professionaliseren. Het ministerie van LNV biedt de getroffen aalvissers hulp om een bedrijfsplan voor de toekomst op te stellen. Aanmelding kan tot 19 augustus.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

1 juli 2010

Rivierkreeften per 1 juli onder Visserijwet

Op 1 juli zijn de regels voor het vangen van uitheemse rivierkreeften veranderd. Sinds die datum valt deze vangst onder de Visserijwet. Daardoor geldt voor deze soorten de reguliere visserijwetgeving. Voor de uitheemse rivierkreeften is bovendien een extra vereiste toegevoegd: ze mogen niet worden uitgezet. De reden is dat uitheemse rivierkreeften schade kunnen toebrengen aan de ecologische waterkwaliteit. Het uitzetverbod geldt overigens niet voor de Chinese wolhandkrab.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

19 juni 2010

Afscheid SGP'er Bas van der Vlies

Afgelopen zaterdag heeft de Combinatie van Beroepsvissers de afscheidsreceptie bezocht van Bas van der Vlies, tot dan toe fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. De heer Van der Vlies is gedurende een lange reeks van jaren een belangrijk steunpunt in de Tweede kamer geweest voor de belangen van de beroepsvisserij.
Als dank voor zijn inzet heeft de CvB hem een kistje gerookte paling aangeboden.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

17 juni 2010

Vissers kunnen op wolhandkrab blijven vissen

Vissers mogen tijdens het palingvisserijverbod in het najaar op wolhandkrab blijven vissen. Voorwaarde is dat zij daarbij gebruik maken van aangepaste aalfuiken en dat zij een controleovereenkomst afsluiten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met de visserijsector afgesproken dat vissers in september, oktober en november - wanneer een verbod op het vissen op paling geldt - op wolhandkrab mogen vissen als zij een controleovereenkomst hebben gesloten met het Productschap Vis. Daarnaast moeten zij vissen met aalfuiken waarin een ontsnappingsmogelijkheid voor aal zit.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

15 juni 2010

Studenten leren visstand bemonsteren

Studenten van het Clusius College te Alkmaar hebben op 15 juni in de praktijk kennis gemaakt met het bemonsteren van visstanden. Het waterschap Noordhollands Noorderkwartier had daartoe beroepsvissers Frans Boerdijk en Dick Bakker gevraagd een sloot af te vissen met elektrovisapparatuur.

Daarbij kon ook weer eens een aantal misverstanden over het werk van de beroepsvisserij uit de wereld worden geholpen. Zo konden de studenten, die de opleiding MBO Sportvisserij volgen, zelf zien dat elektrovisserij een onschadelijke vismethode is.

.
 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

24 april 2010

Na jaren weer massale uitzet van glasaal

uitzetten-glasaal

Voor het eerst sinds vele jaren zal er weer massaal glasaal worden uitgezet in de Nederlandse binnenwateren. Dit gebeurt in de periode van 20 april tot begin mei 2010. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de aalstand in de Nederlandse binnenwateren.

Het het grootste deel van de glasaal (meer dan 700 kilo) wordt uitgezet in de provincies Friesland en Zeeland. Het gaat daarbij om meer dan 2 miljoen glasaaltjes. De financiele middelen voor deze uitzettingen zijn afkomstig van het Europees Visserij Fonds (EVF). Ook de komende jaren zal via dit fonds massaal glasaal worden uitgezet.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

26 april 2010

Aart van der Waal Beroepsvisser van het Jaar

Uit handen van Doede Visser, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers, ontving beroepsvisser Aart van der Waal uit Numansdorp de onderscheiding Beroepsvisser van het Jaar. Dit gebeurde tijdens de Jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers.

Aart van der  Waal Beroepsvisser van het Jaar 2010

 

 
<< Start < 1 2 3 4 6 > >>

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS