Nieuws
Afdrukken Tip een bekende

2 september 2010

Visverbod op paling ingegaan

Vanaf 1 september mag er niet op paling gevist worden. Het visverbod duurt drie maanden. Voor de beroepsvissers, wiens broodwinning, cultuur en sociale leven van de palingvisserij afhangt, is het niet mogen vissen op paling heel moeilijk.
Het visverbod op paling onderdeel van het Nederlandse aalherstelplan, dat bedoeld is om de palingstand te verbeteren. Vorig jaar was dat verbod er voor het eerst en duurde toen twee maanden. Het visverbod zal in ieder geval tot 2013 jaarlijks terugkeren. Het geldt voor het IJsselmeer, maar ook voor kanalen, rivieren en meren.
Ondertussen werken de beroepsvissers hard aan een alternatief plan voor het herstel van de paling, dat werkt met een systeem van quoteringen.

Bekijk Filmpje NOS over vangstverbod
 
Afdrukken Tip een bekende
29 augustus 2010

Beroepsvissers willen kreeften- en krabbenvallen

kreeftenkooi

Beroepsvissers willen graag de mogelijkheid krijgen om op de binnenwateren met kreeftenvallen en krabbenvallen te gaan vissen. De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) bepleit dat deze vallen in de Visserijwet erkend worden als geoorloofd vistuig. Nu werken de beroepsvissers noodgedwongen op veel plaatsen met fuiken om wolhandkrab en rivierkreeft te vangen.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
10 augustus 2010

Subsidies voor innovaties: viswering en pootaal

Het ministerie van LNV heeft subsidie toegekend aan de ontwikkeling van vernieuwende technieken voor visgeleiding en viswering bij gemalen. Het doel is schieraal beter weg te geleiden van de gemalen naar een vispassage of, indien die er nog niet is, naar fuiken. De gevangen schieraal zal dan worden overgezet achter het gemaal.
Ook geeft het ministerie subsidie aan een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van pootaalvisserij in de benedenrivieren. De onderzoeksvraag is of pootaal uit de rivieren een alternatief kan zijn voor glasaal.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende

6 juli 2010

Hulp bij bedrijfsplannen aalvissers

aalvangst

De Nederlandse aalvisserij zit in zwaar weer.  De overheid beperkt de aalvisserij. Ook de maatschappij is kritisch over de aalvisserij. Supermarkten halen aal zelfs uit de schappen. Om in de toekomst een boterham te blijven verdienen, zullen aalvissers hun visserijactiviteiten moeten verbreden en professionaliseren. Het ministerie van LNV biedt de getroffen aalvissers hulp om een bedrijfsplan voor de toekomst op te stellen. Aanmelding kan tot 19 augustus.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende

1 juli 2010

Rivierkreeften per 1 juli onder Visserijwet

Op 1 juli zijn de regels voor het vangen van uitheemse rivierkreeften veranderd. Sinds die datum valt deze vangst onder de Visserijwet. Daardoor geldt voor deze soorten de reguliere visserijwetgeving. Voor de uitheemse rivierkreeften is bovendien een extra vereiste toegevoegd: ze mogen niet worden uitgezet. De reden is dat uitheemse rivierkreeften schade kunnen toebrengen aan de ecologische waterkwaliteit. Het uitzetverbod geldt overigens niet voor de Chinese wolhandkrab.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende

19 juni 2010

Afscheid SGP'er Bas van der Vlies

Afgelopen zaterdag heeft de Combinatie van Beroepsvissers de afscheidsreceptie bezocht van Bas van der Vlies, tot dan toe fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. De heer Van der Vlies is gedurende een lange reeks van jaren een belangrijk steunpunt in de Tweede kamer geweest voor de belangen van de beroepsvisserij.
Als dank voor zijn inzet heeft de CvB hem een kistje gerookte paling aangeboden.

 
Afdrukken Tip een bekende

17 juni 2010

Vissers kunnen op wolhandkrab blijven vissen

Vissers mogen tijdens het palingvisserijverbod in het najaar op wolhandkrab blijven vissen. Voorwaarde is dat zij daarbij gebruik maken van aangepaste aalfuiken en dat zij een controleovereenkomst afsluiten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met de visserijsector afgesproken dat vissers in september, oktober en november - wanneer een verbod op het vissen op paling geldt - op wolhandkrab mogen vissen als zij een controleovereenkomst hebben gesloten met het Productschap Vis. Daarnaast moeten zij vissen met aalfuiken waarin een ontsnappingsmogelijkheid voor aal zit.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende

15 juni 2010

Studenten leren visstand bemonsteren

Studenten van het Clusius College te Alkmaar hebben op 15 juni in de praktijk kennis gemaakt met het bemonsteren van visstanden. Het waterschap Noordhollands Noorderkwartier had daartoe beroepsvissers Frans Boerdijk en Dick Bakker gevraagd een sloot af te vissen met elektrovisapparatuur.

Daarbij kon ook weer eens een aantal misverstanden over het werk van de beroepsvisserij uit de wereld worden geholpen. Zo konden de studenten, die de opleiding MBO Sportvisserij volgen, zelf zien dat elektrovisserij een onschadelijke vismethode is.

.
 
Afdrukken Tip een bekende

24 april 2010

Na jaren weer massale uitzet van glasaal

uitzetten-glasaal

Voor het eerst sinds vele jaren zal er weer massaal glasaal worden uitgezet in de Nederlandse binnenwateren. Dit gebeurt in de periode van 20 april tot begin mei 2010. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de aalstand in de Nederlandse binnenwateren.

Het het grootste deel van de glasaal (meer dan 700 kilo) wordt uitgezet in de provincies Friesland en Zeeland. Het gaat daarbij om meer dan 2 miljoen glasaaltjes. De financiele middelen voor deze uitzettingen zijn afkomstig van het Europees Visserij Fonds (EVF). Ook de komende jaren zal via dit fonds massaal glasaal worden uitgezet.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende

26 april 2010

Aart van der Waal Beroepsvisser van het Jaar

Uit handen van Doede Visser, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers, ontving beroepsvisser Aart van der Waal uit Numansdorp de onderscheiding Beroepsvisser van het Jaar. Dit gebeurde tijdens de Jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers.

Aart van der  Waal Beroepsvisser van het Jaar 2010

 

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende

26 april 2010

Sicko Heldoorn neemt afscheid als voorzitter CvB

Tijdens de Jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers heeft Sicko Heldoorn officieel afscheid genomen als voorzitter. Heldoorn is ruim zeven jaar voorzitter van de CvB geweest. De meeste tijd als voorzitter heeft Heldoorn besteed aan zaken die direct of indirect te maken hebben met de Europese Aalverordening en de uitwerking daarvan in het Nederlands Beheerplan Aal.

afscheid-cvbvoorzitter

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
21 april 2010

Uitzet glasaal door nieuwe stichting DUPAN

Viswekers, vissers en vishandelaren hebben de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland duurzaam op peil te brengen. Daartoe is vandaag een convenant getekend waarin de partijen zich bereid verklaren om samen te werken en een fonds te vormen waaruit de komende jaren zal worden geïnvesteerd in het herstel van de palingstand. Daartoe wordt de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) opgericht.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende

16 december 2009

Visdetailhandel blijft paling verkopen

Het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) betreurt het besluit van supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl om paling uit de schappen te halen. De leden van het VNV zullen deze maatregel in de viswinkels, verkoopwagens en marktkramen dan ook niet volgen.

Evenals vele anderen maakt het VNV zich zorgen om de paling. Zij hebben echter vertrouwen in  de actieve bijdrage die de palingsector (beroepsvissers, handel en kwekers)  kan leveren aan herstel van de palingstand.

Door paling te blijven verkopen steunen de Nederlandse visdetaillisten het herstel van de palingstand. Met de verkoopstop van de supermarkten duurt dat herstel helaas langer dan nodig.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende

17 november 2009

Extra geld vanwege vangstverbod

Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 17 november hebben CDA en PvdA voorgesteld om 1 miljoen euro extra uit te trekken voor de aalvissers die getroffen zijn door het vangstverbod in de maanden oktober en november.

Een half miljoen euro is bestemd als aanvulling op de 700.000 euro die reeds was gereserveerd als tegemoetkoming voor de aanzienlijke inkomstenderving van de palingvissers als gevolg van het vangstverbod. De andere half miljoen euro is bestemd voor het opstellen van bedrijfsplannen voor de beroepsbinnenvisserij. Dit voorstel kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Agenda Kort

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS