Afdrukken E-mailadres

Keurmerk Visstandbemonstering

Visserijbedrijven kunnen het Keurmerk Visstandbemonstering verkrijgen. Dit Keurmerk biedt externe opdrachtgevers een waarborg voor de kwaliteit en deskundigheid van de beroepsvissers bij het bemonsteren van de visstand. Het Keurmerk is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van LNV, terwijl de Europese Commissie hiervoor subsidie heeft verleend via het Europees Visserijfonds.

Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Visstandbemonstering, gelden de volgende eisen:

  1. succesvol afronden van één of meer opleidingen voor visstandbemonstering
  2. beschikken over de vereiste materialen voor visstandbemonstering

Het Keurmerk Visstandbemonstering vermeldt per visserijbedrijf over welke specifieke deskundigheid en materialen dit bedrijf beschikt.


Vakbekwaam dankzij opleiding

In veel gevallen moet bij bemonstering van de visstand gewerkt worden volgens standaardprocedures, zoals de Kaderrichtlijn Water. Beroepsvissers konden via een intensief scholingsprogramma, ontwikkeld door de Combinatie van Beroepsvissers,  leren werken volgens deze procedures. Het succesvol afronden van één of meer onderdelen van deze scholing is een vereiste voor toekenning van het keurmerk Visstandbemonstering.

De scholing kent een drietal opleidingen voor het bemonsteren van de visstand:

Deze opleidingen maken de beroepsvissers tot vakbekwame uitvoerders van visstandbemonsteringen.


Kwaliteitsgarantie

De Combinatie van Beroepsvissers staat garant voor de kwaliteitsborging van het Keurmerk Visstandbemonstering.

Bij de beroepsvissers die een of meer van deze opleidingen hebben gevolgd, is vervolgens een externe audit uitgevoerd naar de materialen die in hun bedrijf aanwezig zijn. Visserijbedrijven die aan alle gestelde eisen voldoen, komen in aanmerking voor het Keurmerk Visstandbemonstering.

De bedrijven die het Keurmerk bezitten, hebben zich verplicht jaarlijks deel te nemen aan na- en bijscholingsactiviteiten. Zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen bij. het bemonsteren van visstanden. Zo geeft het Keurmerk externe opdrachtgevers een waarborg voor de kwaliteit en deskundigheid van de Keurmerkbedrijven.


Erkend keurmerk

Het Keurmerk wordt als kwaliteitskeurmerk erkend door:

  • Productschap Vis
  • Unie van Waterschappen
  • Sportvisserij Nederland

Naar de lijst beroepsvissers met Keurmerk Visstandbemonstering
 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!