Binnenvisserij met toekomst

CvB-logo

Het bevorderen van een duurzame binnenvisserij, in het belang van een duurzaam visbeheer, een goed inkomen voor de binnenvissers en betaalbare vis in de winkels. Daar gaat het om op deze website van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), de landelijke koepelorganisatie van beroepsvissers op de binnenwateren, uitgezonderd het IJsselmeer.

Lees over onze organisatie Lees over onze toekomstvisie

 
RECENT NIEUWS
 
30 april 2012

Beperkte compensatie voor palingvissers grote rivieren

jaap geleijnse

"Na langdurig en intensief overleg is er nu een regeling voor de tegemoetkoming aan de palingvissers in de gesloten gebieden. We zijn enerzijds verheugd dat die regeling er nu eindelijk is. Anderzijds valt daarmee nooit het leed weg te nemen dat deze vissers ondervinden." Dit verklaarde Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), naar aanleiding van de regeling voor inkomstencompensatie voor beroepsvissers die getroffen zijn door het vangstverbod op paling in de grote rivieren. De regeling is op 26 april in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees meer...
 
20 april 2012

Proef met aalbeheer op maat veelbelovend

foto omslag rapport decentraal aalbeheerDecentraal aalbeheer op basis van jaarquota kan een goed alternatief zijn voor het vangstverbod in het najaar. Maar er zijn nog teveel onduidelijkheden om het al landelijk te kunnen invoeren. Dat is de conclusie van een rapport over het experiment met decentraal aalbeheer gedurende 2011 in Friesland. Staatssecretaris van EL&I Henk Bleker wil het experiment graag voortzetten in 2012.

Lees meer...
 
2 april 2012

Beroepsvissers zetten opnieuw glasaal uit

glasaalDe Combinatie van Beroepsvissers heeft op 2 april glasaal uitgezet in de Friese boezemwateren en het Veerse Meer. De beroepsvissers werken zo aan herstel van de palingstand in Nederland. De glasaal kan in deze wateren opgroeien tot volwassen schieraal, en kan dan uitzwemmen naar de Sargasso Zee om daar te paaien en voor nageslacht te zorgen.

Lees meer...
 
14 maart 2012

Bleker bezorgd over beleid Waterschappen

logo waterschappen

Staatssecretaris Bleker is bezorgd over de sturende maatregelen die waterbeheerders momenteel afkondigen over visserijbeheer in waterschapsgebieden. Ze zijn niet bevoegd om dat te doen, stelt Bleker in een brief aan de Unie van Waterschappen. Eerder had de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) de staatssecretaris laten weten dat de opstelling van de waterbeheerders tot spanningen leidt. De CvB is dan ook erg verheugd over de brief van Bleker.

Lees meer...
 
3 februari 2012

Paling in het nieuws

schieraalActualiteitenrubriek EenVandaag zond op 3 februari een reportage uit over de toekomst van de paling. Aan de orde komt hoe beroepsvissers meewerken aan het herstel van de palingstand door paling 'over de dijk' te zetten. Aanleiding was de opening van Glasaal Volendam BV, een kweekcentrum voor glasaal. Het gaat om een unieke innovatie: op grote schaal glasaal kweken uit larfjes. Dat is nog nergens op de wereld vertoond. Bekijk de reportage.

Lees meer...
 
4 januari 2012

Succes voor strengere aanpak stroperij

De palingstroperij in Noord-Holland is met de aanhouding van een 66-jarige man uit Akersloot een forse klap toegebracht. Dat zeggen Ernst Velt en Michel Ros van het Visstroperijteam IJsselmeer/Randmeren in een recent artikel in het Noordhollands Dagblad. De politieactie is een direct gevolg van een strengere aanpak van stroperij op de binnenwateren. Staatssecretaris Bleker gaf 23 december meer duidelijkheid over een wetswijziging bij de bestrijding van visstroperij.

Lees meer...
 
8 februari 2012

Commissie Toekomst Binnenvisserij aangesteld

henk bleker

Staatssecretaris Bleker heeft de Commissie Toekomst Binnenvisserij aangesteld. De commissie gaat een integrale toekomstvisie voor de gehele binnenvisserij opstellen. Rond de zomer moet het eindrapport er zijn. In een reactie zegt de Combinatie van Beroepsvissers verheugd te zijn dat de commissie nu aan de slag gaat. De CvB is ook blij dat de commissie bestaat uit zowel mensen die de binnenvisserij van binnenuit kennen, als buitenstaanders.

Lees meer...
 
10 januari 2012

Europese aanbesteding glasaal 2012-2013 van start

glasaalOp 9 januari heeft het Productschap Vis de aankoop van glasaal voor aalherstel projecten in de Europese aanbestedingsprocedure geplaatst. Het Productschap Vis zal met een beperkt aantal leveranciers van glasaal een raamovereenkomst afsluiten voor de levering van glasaal gedurende twee jaar. De gekozen leveranciers zullen in concurrentie in maart en april, met een mogelijke uitloop naar mei, glasaal aanbieden voor uitzet.

Lees meer...
 
2 januari 2012

Palinghandel sluit zich aan bij Duurzaam Paling Fonds

logo duurzaam paling fondsVanaf 2 januari 2012 verkopen alle leden van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren paling van het Duurzaam Paling Fonds. Zij steunen zo herstel en instandhouding van de palingstand in Nederland. Het fonds wordt ingezet om jonge paling in Nederlandse zoetwatergebieden uit te zetten, volwassen paling naar open zee te helpen om zich daar voort te planten, en onderzoek mogelijk te maken. De paling is herkenbaar aan het blauwe logo.

Lees meer...
 

Aalbeheer

Ga naar het Dossier aalbeheer en lees over de snelste weg naar herstel van de palingstand. Informatie over de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN). Ook filmpjes.

Column Aart van der Waal

aart van der waal

Paling, Panda, Kameel en Aasgier

Gebrek aan cijfers. Dat was de belangrijkste conclusie van de uitstekend geslaagde Aalinformatiedag van 7 juni. De aalproblematiek is gebaseerd op aannames en rekenmodellen en er zijn veel onzekerheden. Nou lees ik wel eens een modeblaadje van mijn oudste dochter. Daarin staan ook modellen en ze vertelde me dat er steeds meer ‘plus-size’ modellen gebruikt worden. Geen graatmagere modellen, maar meer aangedikte modellen prijzen tegenwoordig de laatste mode aan. Dit gebeurt bij de rekenmodellen inzake de paling ook. De gegevens worden aangedikt, waardoor er een inktzwart beeld ontstaat van de huidige palingstand.

lees de hele column ...


Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Vis in nood

Elke provincie kent een alarmnummer voor VIS IN NOOD. Vissen kunnen in de problemen komen door bagger- en maaiwerkzaamheden, hevige regenbuien of lozing van verontreinigd water.
Naar de alarmnummers