Fout
  • Fout bij laden feed data.
Afdrukken E-mailadres
8 februari 2012

Commissie Toekomst Binnenvisserij aangesteld

henk bleker

Staatssecretaris Bleker heeft de Commissie Toekomst Binnenvisserij aangesteld. De commissie gaat een integrale toekomstvisie voor de gehele binnenvisserij opstellen. Rond de zomer moet het eindrapport er zijn. In een reactie zegt de Combinatie van Beroepsvissers verheugd te zijn dat de commissie nu aan de slag gaat. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten rond de binnenvisserij. Het is goed dat de samenstelling van de commissie bestaat uit zowel mensen die de binnenvisserij van binnenuit kennen, als uit buitenstaanders, aldus de CvB.


In een brief aan de Tweede Kamer van 8 februari 2012 heeft staatssecretaris Bleker de aanstelling van de Commissie Toekomst Binnenvisserij formeel bekend gemaakt. Deze Commissie zal zich over de gehele binnenvisserij buigen  en maakt de toekomstvisie in samenspraak met de beroeps- en sportvisserij, gemeenten, waterschappen, provincies, kennisinstellingen en overige relevante actoren.

De commissie wordt verzocht om de situatie waarin de binnenvisserij zich nu bevindt, te verbinden met een duurzaam perspectief voor alle actoren. Het is van belang dat nieuwe, innovatieve wegen worden verkend.

Met de instelling van deze Commissie Toekomst Binnenvisserij voert staatssecretaris Bleker de motie Dijkgraaf/Jacobi (d.d. 30 juni 2011) uit. Tevens verzoekt de staatssecretaris de voorzitter van de Commissie de motie Houwers/Gerbrands (d.d. 14 december 2011} mee te nemen in de uitwerking van de visie. In deze motie wordt gepleit voor een plan van aanpak om palingvissers in te zetten voor de bevordering van palingmigratie.

In de brief maakt de staatsecretaris ook bekend dat de (kleinschalige) visserij op de Waddenzee (in het bijzonder de garnalenvisserij) binnen de opdracht aan de Commissie Toekomst Binnenvisserij valt.

Samenstelling

De volgende personen hebben zitting in de Commissie Toekomst Binnenvisserij:

  • Johan Remkes (voorzitter), Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Sicko Heldoorn, burgemeester van Assen, voormalig voorzitter Combinatie van Beroepsvissers.
  • Toine Poppelaars, dijkgraaf Scheldestromen, voormalig gedeputeerde Zeeland.
  • Joyce Sylvester, burgemeester van Naarden en lid Eerste Kamer.
  • Nol Sweep, voormalig voorzitter Sportvisserij Nederland.
  • Douwe Hollenga, voormalig gedeputeerde Groningen en voormalig voorzitter klankbordgroep ‘Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee’.
sicko heldoorn

Het ministerie van EL&I zal zorgen voor de ambtelijke ondersteuning van de Commissie.

De commissie zal in maart 2012 voor het eerst samen komen en rond de zomer haar rapport opleveren.

De CvB zal op een constructieve manier en in alle openheid voorstellen doen en ideeën op tafel leggen. De Toekomstvisie 2020 vormt daarvoor de basis.


Lees de Kamerbrief over de CommissieToekomst Visserij (pdf, 46 kb)

Lees de Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij 2020 van de CvB (pdf, 74 kb)

 

 

Nieuws DUPAN

NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) is een samenwerking van palingvissers, viskwekers en palingverwerkers.

Visserijnieuws

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS