Afdrukken E-mailadres
10 augustus 2010

Subsidies voor innovaties: viswering en pootaal

Het ministerie van LNV heeft subsidie toegekend aan de ontwikkeling van vernieuwende technieken voor visgeleiding en viswering bij gemalen. Het doel is schieraal beter weg te geleiden van de gemalen naar een vispassage of, indien die er nog niet is, naar fuiken. De gevangen schieraal zal dan worden overgezet achter het gemaal.
Ook geeft het ministerie subsidie aan een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van pootaalvisserij in de benedenrivieren. De onderzoeksvraag is of pootaal uit de rivieren een alternatief kan zijn voor glasaal.

De overheidsbijdragen komt uit de subsidiepot Innovatie in de Visketen. Een deel wordt gefinancierd met geld van de Europese Unie.

 

Het project rond de viswering wordt uitgevoerd door het ingenieursbureau TAUW in samenwerking met de Combinatie van Beroepsvissers. De waterschappen Zeeuwse eilanden, Noorderzijlvest en Friesland zullen bijdragen aan dit project. Ook binnen de Visstandbeheercommissies (VBC's) uit deze gebieden wordt het onderzoek besproken.

Het project rond de pootaal is opgezet door de vissers uit het Benedenrivierengebied, verenigd in Samen Sterk. Momenteel wordt in de VBC Benedenrivieren de bestaande visserij door sport en beroep in kaart gebracht. Dit zal de basis vormen van het visplan. Wanneer het experiment met de pootaal succesvol is, kan dit onderdeel worden?? vormen van dit visplan. In dit project werken de vissers samen met het  Wageningse onderzoeksinstituut IMARES.

 

Nieuws DUPAN

NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) is een samenwerking van palingvissers, viskwekers en palingverwerkers.

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS