Afdrukken E-mailadres
5 september 2012

Officiële start proefproject Paling Over De Dijk

Op 5 september werd het startschot gegeven voor het proefproject 'Paling Over De Dijk'. Onder het toeziend oog van pers en genodigden, werden bij het Zandgemaal (Zaandam) en gemaal Prommelsluis (Schouwen-Duivenland) de eerste palingen weggevangen. Ze werden aan de andere kant letterlijk over de dijk gezet om vrij te kunnen wegzwemmen naar zee.
De proef vormt een unieke samenwerking tussen beroepsvissers, sportvissers, waterschappen en provincies. Zij zijn bezorgd over de te lage stand van paling in de binnenwateren. De Stichting DUPAN zal onderzoeken of dit project bijdraagt aan herstel van de palingstand.


Voor de paling is de aanwezigheid van de barrières bij de migratie tussen binnenwater en zee levensbedreigend. Jonge paling moet immers vanuit zee het zoete binnenwater in kunnen trekken om daar op te groeien. Vervolgens moeten volwassen palingen (schieralen) weer naar zee kunnen trekken om zich daar voort te planten.

Op weg van en naar zee moeten de palingen een groot aantal gemalen passeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat volwassen palingen de passage door een gemaal veelal niet overleven; ze worden vermorzeld door de pompen van het gemaal.

Het “visvriendelijk” maken van de gemalen is een doel van het Nederlandse Aalherstelplan. Dit doel zal echter vanwege de hoge kosten pas op de lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Palingvissers georganiseerd in de Combinatie van Beroepsvissers pleiten daarom al jaren voor inzet van beroepsvissers in het migratieseizoen. Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast, kunnen zij  schieraal wegvangen voor gemalen, en ze vervolgens weer uitzetten in wateren waar vrije uittrek naar zee mogelijk is.

Een extra aanleiding voor dit pleidooi is de gesloten tijd van drie maanden (september t/m november) die het ministerie van EL&I sinds 2009 voor de palingvangst heeft ingesteld. Het doel hiervan is meer volwassen paling naar zee te laten trekken. Maar terwijl de palingvissers nu werkloos aan de kant staan, kan slechts een fractie van de paling de zee daadwerkelijk bereiken.


Paling wegvangen voor 11 gemalen

Palingvissers, aangesloten bij de Combinatie van Beroepsvissers, zullen in de komende maanden september, oktober en november 2012 geslachtsrijpe palingen wegvangen voor 11 gemalen in de provincie Zeeland en Noord-Holland. Ze zullen de schieraal weer uitzetten in wateren waar ze zonder problemen de zee kunnen bereiken.

Dit gebeurt onder het toeziend oog van controleurs van Sportvisserij Zuidwest Nederland (in Zeeland) en Midwest-Nederland (in Noord-Holland). De palingen worden bovendien geteld, gemeten en gewogen. De coördinatie van het project is in handen van de Stichting DUPAN.


Samenwerkende organisaties

In Noord-Holland wordt dit project mogelijk gemaakt via diverse financiers. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  gaf subsidie voor de kosten van het uitvoeringsplan. Stichting DUPAN en Sportvisserij Midwest-Nederland betalen mee aan de controlekosten. Overige partners bij het proefproject in Noord-Holland zijn de Visstand Beheer Commissie Hollands Noorderkwartier, de Noord-Hollandse Bond van Binnenvissers, het ministerie van EL&I en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

In Zeeland wordt dit project mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen. Ook is er een financiële bijdrage van Stichting DUPAN. Sportvisserij Zuidwest-Nederland draagt 75% van de controlekosten. Overige partners bij het proefproject in Zeeland zijn de Federatie van Beroepsvissers Zuidwest Nederland, het ministerie van EL&I, en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).


Fotoreportage Prommelsluis

In Zeeland werd de pilot 'Paling over de Dijk' op 5 september gestart bij het gemaal Prommelsluis (Schouwen-Duivenland). In aanwezigheid van dijkgraaf Twan Poppelaars, gedeputeerde C. van Beveren en Nol Sweep van Sportvisserij Zuidwest-Nederland, vingen beroepsvissers Bram en Gerry van den Hoek de eerste palingen weg. Daarna zetten zij de palingen over in de Oosterschelde, waar ze kunnen wegzwemmen naar zee.


paling over de dijk 1
Start van het proefproject Paling Over De Dijk op 5 september 2012 bij gemaal Prommelsluis


paling over de dijk 2
Beroepsvissers Bram en Gerry van den Hoek lichten fuiken onder toezicht van sportvisserij-controleur Piet Holles


paling over de dijk 6
Dijkgraaf Poppelaars en gedeputeerde Van Beveren zetten de paling uit


Foto's: Cornelie Quist


Start in Noord-Holland

In Noord-Holland werd de pilot 'Paling over de Dijk' op 5 september gestart bij het Zandgemaal (Zaandam). In aanwezigheid van hoogheemraadsman Cees Mantel, gedeputeerde Joke Geldhof en Gerard Roosloot van Sportvisserij Midwest-Nederland lichtte beroepsvisser Arnold van Werkhoven de eerste fuiken. Daarna werden de palingen letterlijk 'over de dijk gezet'.

De pers besteedde aandacht aan de start:
- Radioreportage: Red de paling, Radio 1, 5-9-2012
- Televisiereportage op Nederland 1 in Vandaag de dag, ochtenduitzending 5-9-2012 (het deel over de uitzet bij het Zandgemaal duurt 2 minuten en begint na bijna 5 minuten)
- Nieuwsbericht op website Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Paling een handje geholpen.

 

Voor meer informatie over initiatieven rond aalbeheer: Aalbeheer op maat

 

Nieuws DUPAN

NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) is een samenwerking van palingvissers, viskwekers en palingverwerkers.

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS