Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

2 oktober 2012

Verruiming mogelijkheden binnenvisserij

Sinds 1 oktober 2012 mag de beroepsvisserij korven als beroepsvistuigen gebruiken. Ook is het vissen met een electrovisapparaat voortaan niet meer aan een speciale vergunning gebonden. Dit is een gevolg van een vereenvoudiging van de regels voor beroepsvissers en sportvissers.


Per 1 oktober 2012 zijn een aantal belangrijke wijzigingen voor de binnenvisserij in werking getreden. Het gaat om vereenvoudigingen van de regelingen in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985. Met de publicatie in de Staatscourant op 28 september 2012 is de wijziging officieel.

wolhandkrabDe beroepsvisserij krijgt meer ruimte dankzij het toestaan van korven als beroepsvistuigen. Daardoor kan men zich gaan toeleggen op de vangst van uitheemse rivierkreeftjes en wolhandkrab; die veelal als een plaag worden gezien. Zeker in de gesloten tijd voor de aalvisserij biedt dit een interessant alternatief voor beroepsvissers.

Ook is vanaf heden het vissen met een electrovisapparaat niet meer aan een speciale vergunning gebonden. Voor het electrovisapparaat geldt nog wel dat deze niet is toegestaan in de gesloten tijd voor de aalvisserij (van 1 september tot 1 december).


Aalvangst door sportvissers

Interessant voor de sportvisserij zijn vooral de verruimde mogelijkheden voor het vissen met de worm als aas, en voor het nachtvissen. Sportvissers mogen echter geen vis meer verkopen. Dit is voortaan alleen toegestaan aan officieel erkende beroepsvissers.

Vanuit de beroepsvisserij is er lof voor de regelwijzigingen, maar zijn er toch ook een aantal bezwaren naar voren gebracht. Beroepsvissers zijn vooral bang dat de verruimde mogelijkheden voor de sportvisserij zullen leiden tot een hogere aalvangst door sportvissers. Dat kan een belemmering vormen voor het herstel van de palingstand.


Meer informatie:
- Besluit Wijzigingen Reglementen binnenvisserij per 1 oktober 2012, zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 28 september 2012 (pdf-document).
- Regeling Wijzigingen Reglementen binnenvisserij, zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 17 oktober 2012 (pdf-document).
- Artikel over het belang van de wijzigingen voor de visserijmogelijkheden op wolhandkrab en rivierkreeftjes: Wachten op toestemming voor nieuwe vangsttuigen, uit: Visserijnieuws Special  7, nr. 36, september 2012 (pdf-document).
- Nieuwsbericht over de reactie van de beroepsvisserij op de wijziging van de regels voor de binnenvisserij: Aanpassing regels binnenvisserij oogst lof en kritiek, 19 augustus 2011.

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS