Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
7 januari 2013

Beroepsvissers vragen uitbreiding decentraal aalbeheer in 2013

Nederland moet het streefbeeld voor de uittrek van schieraal aanpassen. De proef met decentraal aalbeheer in Friesland verdient uitbreiding naar andere locaties. Dit stellen de Combinatie van Beroepvissers en de PO IJsselmeer in een brief aan het ministerie van Economische Zaken.logo CvB

logo vissersbond

Deze brief, eind november 2012 verstuurd, heeft als thema de Europese afstemming van het aalbeheer en de voortrekkersrol van Nederland.
De CvB en de PO IJsselmeer van de Nederlandse Visserbond stellen in de brief drie zaken aan de orde.


1. Bijstelling Nederlands streefbeeld voor de uittrek van schieraal

Het is gebleken dat Nederland een veel groter streefbeeld voor de uittrek van schieralen hanteert dan andere Europese landen. Hiervoor is geen duidelijke onderbouwing. Daarom vragen de twee organisaties het ministerie om het Nederlandse streefbeeld voor de uittrek van schieralen te herijken aan de hand van de meest recente inzichten en onderzoeken. Schieralen zijn geslachtsrijpe palingen die naar zee trekken om te paaien.


2. Publicatie van evaluatie aalbeheerplannen in Europa

Uiterlijk 1 juli 2012 hadden alle Europese lidstaten de evaluatie van hun nationale aalbeheerplan moeten inleveren bij de Europese Commissie. In de brief vragen CvB en PO IJsselmeer aan het ministerie van EZ om bij de Europese Commissie aan te dringen op snelle publicatie van de alle evaluaties. Dan kan deze informatie een rol spelen bij verbetering van het aalbeheer.


3. Uitbreiding proefproject decentraal aalbeheer naar andere gebieden

Het proefproject met decentraal aalbeheer in Friesland draait nu twee jaar. Tussentijdse evaluaties tonen positieve resultaten. In de brief aan het ministerie wordt nu gevraagd om het proefproject te mogen uitrollen over andere gebieden. Dit is van levensbelang voor de binnenvisserijbedrijven.


Het ministerie van EZ had begin januari nog niet gereageerd op de brief.


Lees de brief van CvB en PO IJsselmeer


Meer info: Aalbeheer op maat

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS