Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
4 februari 2013

Paling Over De Dijk ook succes in Friesland

Ook in Friesland is met succes een project Paling over de Dijk uitgevoerd. Onder begeleiding van de CvB hebben Friese beroepsbinnenvissers de afgelopen twee jaar in de herfst bij vier gemalen schieraal gevangen, om deze in de Waddenzee weer uit te zetten. Zo is sterfte van schieralen door vermaling in de gemalen voorkomen. De vissen konden vrij wegzwemmen naar open zee om te paaien.


Eerder bleek al dat de projecten Paling Over De Dijk van de Stichting DUPAN in Noord-Holland en Zeeland succesvol zijn verlopen. Magnus van der Meer, medewerker van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) gaf in het weekblad Visserijnieuws een overzicht van de resultaten en plannen van het Friese project.

Friesland is een ideale provincie om in de herfst een Paling over de Dijk-project uit te voeren. In de herstmaanden september-oktober-november, wanneer de schieraal uittrekt, is in het grootste deel van Nederland de aalvisserij gesloten. Friesland echter kent geen gesloten tijd, omdat in deze provincie een proefproject Decentraal Aalbeheer wordt uitgevoerd.


vissen voor gemaal

2309 schieralen over de dijk gezet

In het eerste projectjaar 2011 werden er in Friesland 843 schieralen met een gewicht van ruim 540 kilo over de dijk gezet.
In het tweede jaar was dit aanzienlijk meer. Het ging in 2012 om 2309 exemplaren met een totaal gewicht van 1211 kilo.

Deze verbetering was het gevolg van de lessen die men uit het eerste projectjaar had geleerd. Er werden enkele belangrijke aanpassingen gedaan, zoals bij de plaatsing van fuiken en bij de wijze van bevissing.

Uit de rapporten van de controleurs blijkt dat de kwaliteit van de schieralen zonder uitzondering goed was. Van sterfte van schieralen tijdens de visserij, het transport en de uitzet is geen sprake geweest.

Het succes van dit tweejarig project roept om een vervolg. Na twee jaar heeft men veel geleerd, en de overtuiging heerst dat deze bijdrage van de beroepsvisserij aan aalherstel nog sterk kan worden verhoogd.

Het project zou ook kunnen bijdragen aan het verzamelen van informatie over de schieraaltrek. Gegevens over de lengte van de schieraal, bijvoorbeeld, zou duidelijk kunnen maken hoeveel mannetjes en hoeveel vrouwtjes er per locatie worden uitgezet. En het lichten van fuiken op vaste data – dus ook wanneer de vangsten naar verwachting nul zijn – zou informatie kunnen geven over wanneer de schieraaluittrek bij de gemalen precies plaatsvindt, en of dit samenhangt met zaken als maanstand en stroomsnelheid van het water.


Meer geld nodig

Voor het verzamelen van dit soort gegevens is echter meer geld nodig. Het huidige project kon gefinancierd worden doordat het ministerie van EZ haar inkomsten uit de grote visakte deels beschikbaar heeft gesteld. Maar het is onduidelijk hoe een vervolg gefinancierd kan worden.

De CvB is er tot nu toe in geslaagd de kosten voor organisatie, administratie en controle laag te houden. Dit kon vooral dankzij de goede samenwerking met het waterschap Friesland (Wetterskip Fryslân). Daarnaast had het Productschap Vis kosteloos een medewerker beschikbaar gesteld voor controle van de uitzet van schieraal.

Bij een vervolg op dit project zou ook de sportvisserij betrokken kunnen worden, indien deze daarvoor belangstelling heeft.

De Stichting DUPAN heeft een projectvoorstel ingediend om haar Paling Over De Dijk-projecten in Noord-Holland en Zeeland op te schalen tot een twintigtal locaties. Wellicht kan vanuit dat project ook in 2013 schieraal over de Friese dijken gezet worden.


Lees het hele artikel van Magnus van der Meer: Friese bijdrage aalherstel, verschenen in Visserijnieuws nr.5, 1 februari 2013


Meer informatie: Friese beroepsvissers helpen paling op weg naar zee, nieuwsbericht 28 november 2011.

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS