Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

Samenwerking in DUPAN: Naar een duurzame palingsector in Nederland

DUPAN Convenant

Palingkwekers, palinghandelaren/verwerkers en palingvissers hebben de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland op peil te brengen. Daartoe is op 21 april 2010 een convenant getekend. Met het convenant willen de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) en de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) hun verantwoordelijkheid nemen en een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie van het Nederlands Aalherstelplan. Daarmee willen ze zorg dragen voor het duurzaam instandhouden van de soort en exploitatie mogelijk maken. Daartoe hebben ze de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) opgericht.


Tesamen vertegenwoordigen de drie partijen 80 procent van de palingsector. Via DUPAN willen ze:

  • activiteiten ontplooien die bijdrage aan de realisatie van een duurzaam herstel en instandhouding van de aalstand in de Nederlandse binnenwateren;
  • oplossingen brengen voor diervriendelijke vangst, kweek en verwerking van aal;
  • komen tot een milieuverantwoord en duurzaam productieproces;
  • duurzame instandhouding van de Nederlandse palingsector.

Een belangrijk middel is het Duurzaam Paling Fonds. Uit dit fonds wordt de komende jaren geïnvesteerd in de uitzet van jonge paling in het Nederlandse oppervlaktewater, en de uitzet van volwassen, geslachtsrijpe paling in zee.

logo duurzaam paling fonds

Ook zal het fonds worden ingezet voor onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek als basis voor gefundeerd beleid, voor een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.


Keus aan de consument

Vanaf 2 januari 2012 verkopen alle leden van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) paling van het Duurzaam Paling Fonds. Het gaat om 92 procent van de Nederlandse palinghandelaren. De paling is herkenbaar aan het blauwe logo op de verpakking (zie rechts).

DUPAN wil dat de consument paling kan kopen die bijdraagt aan herstel van de palingstand. Alex Koelewijn is voorzitter van de NeVePaling en bestuurslid van DUPAN. ´De beslissing om op de verkoop van deze paling over te gaan, heeft alles te maken met het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leden.´

Deze leden zijn stuk voor stuk bedrijven die al generaties lang in dit vak zitten en allemaal met grote liefde voor de paling. De palingstand is de afgelopen decennia afgenomen door tal van oorzaken, onder andere door de achteruitgang van bereikbaarheid en beschikbaarheid van het leefgebied.

paling overzetten

In heel Europa, ook in Nederland, kan de jonge paling – glasaal – die aan de kust komt het noodzakelijke zoete binnenwater niet bereiken. Bovendien kan de volwassen paling – schieraal – niet vrij aan haar terugreis naar de Sargassozee beginnen om daar te paaien. Overal zijn die routes afgesloten, juist daarom moet de mens de paling een handje helpen.

Koelewijn vervolgt: ´Het Duurzaam Paling Fonds is opgericht om de palingstand op duurzame wijze te herstellen. Het geld uit dit fonds wordt ingezet om jonge palingen naar geschikt leefgebied te helpen, volwassen palingen zonder hindernissen aan de reis naar hun geboortegrond te laten beginnen, en wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.'

'Stichting DUPAN bepleit verder duurzame en diervriendelijke vangst- en verwerkingsmethoden. Maatregelen waarmee, samen met gedegen wetenschappelijk onderzoek, de meest effectieve maatregelen voor herstel van de palingstand getroffen kunnen worden. De keus is aan de consument om dit te steunen.´

 

Meer informatie op de website van de stichting: www.dupan.nl

DUPAN is aangesloten bij de European Sustainable Eel Group.

 

Lees op deze website ook de nieuwsberichten over:

Proefproject Paling Over De Dijk afgerond (10 december 2012
Officiële start proefproject Paling Over De Dijk (5 september 2012)
Vissector zet 400.000 jonge palingen uit (12 juni 2012)
Friese beroepsvissers helpen paling op weg naar zee (28 november 2011)
Beroepsvissers zetten opnieuw glasaal uit(27 april 2011)
Uitzet glasaal door nieuwe stichting DUPAN (21 april 2010)

 

Nieuwsberichten op andere websites:

– PZC: Provincie Zeeland subsidieert proefproject Aal over de Dijk (10 juli 2012)

 

Visfeiten: Paling

Steeds vaker kijken afnemers kritisch naar de vissoorten. De vraag 'Is deze vis verantwoord?' wordt door velen op verschillende wijzen beantwoord.
Het Productschap Vis geeft u met onderstaande visfeiten geen eenvoudig ja of nee, maar zet de feiten voor u op een rij in de publicatie Visfeiten: Paling (versie september 2010).

download Visfeiten: Paling (pdf, 5,5 mb).