Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

29 juli 2013

Overheid: Paling over de dijk zetten mag bij migratieknelpunten

In het najaar is de palingvisserij drie maanden gesloten en mag er ook geen schieraal gevangen worden om over de dijk te zetten. De overheid heeft nu vastgesteld onder welke voorwaarden voor het over de dijk zetten van schieraal een ontheffing van het visverbod mogelijk is. Een voorwaarde is dat de locatie voorkomt op de lijst migratieknelpunten opgesteld door onderzoeksinstituut Imares.


De talrijke kunstwerken in de Nederlandse watersystemen, zoals gemalen, waterkrachtcentrales, stuwen en sluizen, vormen grote barrières bij de migratie van paling. Dat geldt voor zowel de intrek van glasaal (babypaling) die van zee komt, als de uittrek van schieraal (volwassen paling) vanuit het zoete water naar zee.

Juist tijdens het gesloten seizoen voor de palingvisserij in het najaar gaat de schieraal uittrekken naar zee, en komt daarbij de vele migratiebelemmeringen tegen. Daarom is het van groot belang dat de overheid nu een beleidsregel heeft opgesteld voor het verlenen van een ontheffing van het visverbod ten behoeve van het overzetten van schieraal bij migratieknelpunten (Beleidsregel ontheffing overzetten aal).

58 knelpunten

De overheid stelt een aantal voorwaarden aan het verlenen van een ontheffing. Een van die voorwaarden is dat het gaat om overzet bij een knelpunt dat voorkomt in de lijst van migratieknelpunten die onderzoeksinstituut Imares heeft opgesteld.
Uit die lijst komen overigens alleen knelpunten in aanmerking waarna de schieraal vrije uittrek heeft naar zee.

Imares publiceerde op 19 juli 2013 een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland (bekijk het hele Imares-rapport). Daarin staat een lijst met 58 migratieknelpunten voor schieraal (bekijk alleen het overzicht van migratieknooppunten, blz. 31-32 uit het Imares-rapport).

stuwcomplex bij amerongenDe top-58 van migratieknelpunten in Nederland wordt aangevoerd door beide stuwcomplexen met waterkrachtcentrales in de Maas, bij Lith en bij Linne. Ook het stuwcomplex met waterkrachtcentrale Amerongen staat in de top-12.

Daarnaast bestaat de lijst grotendeels uit knooppunten met een gemaal, voornamelijk boezemgemalen, die ofwel direct op zee uitkomen, of op een rijkswater afwateren.

Op de lijst staan ook enkele sluizencomplexen voor de scheepvaart. De grote spuisluiscomplexen, zoals Den Oever, Kornwerderzand en Haringvliet, zijn voor schieraal niet als knelpunt aangemerkt.

Gerichter aan de slag

Bevordering van de migratie van de paling is van groot belang voor herstel van de palingbestanden. Om die reden heeft de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN, een initiatief van kweek, beroepsvissers en handel) in 2012 en 2013 in samenwerking met waterschappen en sportvisserij proefprojecten Paling over de Dijk uitgevoerd. Bij deze zeer succesvolle proeven hebben beroepsvissers duizenden kilo's paling vóór de gemalen opgevangen. Daarna zijn deze palingen onder het toeziend oog van controleurs letterlijk over de dijk gezet.

DUPAN is van plan om komend najaar op 25 locaties over heel Nederland schieraal over de dijk te zetten. Met deze rangschikking van migratieknelpunten kan DUPAN nu gerichter aan de slag gaan, aldus woordvoerder Han Walder.

 

Verder lezen op deze website: Aalbeheer op maat

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS