Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
11 februari 2013

EZ inventariseert Europese streefbeelden uittrek schieraal

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) laat een quick scan uitvoeren naar de streefbeelden voor de uittrek van schieraal die EU-lidstaten gebruiken in hun aalbeheerplannen. Deze inventarisatie zal eind 2013 klaar zijn.


Het gaat bij de quick scan vooral om vast te stellen welke uitgangspunten de andere lidstaten gebruiken voor hun streefbeeld. Met deze opdracht komt de staatssecretaris de afspraak na die op 4 februari is gemaakt tijdens het overleg van het ministerie van Economische Zaken (EZ) met de Combinatie van Beroepsvissers en de PO IJsselmeer.

logo CvB

logo vissersbond

Aanleiding tot dit overleg was de gezamenlijke brief die de Combinatie van Beroepsvissers en de PO IJsselmeer op 27 november 2012 stuurden aan de staatssecretaris van EZ. In deze brief vragen de twee organisaties om bijstelling van het streefbeeld voor de uittrek van schieralen, geslachtsrijpe palingen die naar zee trekken om te paaien.

Nederland hanteert een veel groter streefbeeld dan andere Europese landen. Hiervoor is echter geen duidelijke onderbouwing. Herijking van het streefbeeld aan de hand van de meest recente inzichten en onderzoeken is daarom noodzakelijk, stellen CvB en PO IJsselmeer in hun brief.


Haast

Op 8 februari liet Dijksma de Tweede Kamer weten dat de opdracht voor de quick scan is gegeven aan onderzoeksinstituut IMARES. Eind 2013 zal dit klaar zijn.
De Combinatie van Beroepsvissers is verbaasd dat de quick scan pas dan klaar zal zijn. Volgens de CvB moet dit in twee weken kunnen.

Haast is geboden, vindt de CvB. Het is voor de beroepsvissers van levensbelang dat Nederland het streefbeeld aangepast. Ook nodig is dat op heel korte termijn de proef met decentraal aalbeheer in Friesland wordt uitgebreid naar andere locaties in Nederland.

Eerder heeft beroepsvisser Aart van der Waal de aalbeheerplannen in Europa al onder de loep genomen voor de CvB. Zijn conclusie: 'Al met al is het Europese aalbeheer een vat vol willekeur.'
Lees de samenvatting die Van der Waal maakte van alle bestaande plannen: Nationale aalmagementsplannen binnen de EU


Lees ook het nieuwsbericht over de brief van CvB en PO IJsselmeer: Beroepsvissers vragen uitbreiding decentraal aalbeheer in 2013


Sharon Dijksma over het streefbeeld uittrek schieraal

" Het oorspronkelijke streefbeeld is in 2009 op verzoek van uw Kamer door de Commissie Eijsackers [...] opnieuw bekeken. Het streefbeeld is 40 procent van de uittrek van schieraal naar de paaigronden die plaats zou hebben zonder menselijk ingrijpen.
Dit getal is niet exact te bepalen. Dit komt doordat er veel factoren zijn die de aanwezigheid van aal beïnvloeden en er vanwege het ontbreken van informatie diverse aannames zijn gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat wetenschappers zijn gekomen tot een bandbreedte waarbinnen het streefbeeld ligt.

De Commissie Eijsackers kwam tot een bredere bandbreedte voor het Nederlandse streefbeeld dan oorspronkelijk was aangenomen. Deze bandbreedte is door de Europese Commissie bij het goedkeuren van het Nederlands aalbeheerplan aanvaard. Hoewel nieuwe gegevens beschikbaar zijn, geven de wetenschappers van Imares aan dat het te vroeg is om tot een nauwkeuriger bepaling van het streefbeeld te komen. Zij achten het zeer onwaarschijnlijk dat het streefbeeld met de invoer van nieuwe gegevens wezenlijk zal afwijken van het huidige streefbeeld. Hooguit kan het zijn dat de bandbreedte wat smaller wordt.

Deze bandbreedte wordt op zijn vroegst pas relevant wanneer de aalpopulatie dusdanig hersteld is dat het doel (uit de Aalverordening) van 40 procent uittrek van schieraal wordt benaderd. Dit herstel wordt de eerstkomende jaren niet verwacht, gezien de lange voortplantingscyclus van de aal ."


Bron: Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 25-26 februari 2013. Brief d.d. 08.02.2013 van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS