Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

FOTOALBUM PALING OVER DE DIJK

Paling naar de zee dragen

Foto's: Cornelie Quist en Norbert Jeronimus

Op 5 september 2012 werd het startschot gegeven voor het proefproject 'Paling Over De Dijk'. Onder het toeziend oog van pers en genodigden, werden bij het Zandgemaal (Zaandam) en gemaal Prommelsluis te Kerkewerve (Schouwen-Duivenland) de eerste palingen weggevangen. Ze werden aan de andere kant letterlijk over de dijk gezet om vrij te kunnen wegzwemmen naar zee.

De proef vormt een unieke samenwerking tussen beroepsvissers, sportvissers, waterschappen en provincies. Zij zijn bezorgd over de te lage stand van paling in de binnenwateren. De coördinatie van het project is in handen van de Stichting DUPAN, die zal onderzoeken of dit project bijdraagt aan herstel van de palingstand.

start proefproject bij gemaal prommelsluis   DUPAN-voorzitter Koelewijn in gemaal Prommelsluis voor de start van het proefproject

links: Start proefproject bij gemaal Prommelsluis op 5 september 2012.
rechts: DUPAN-voorzitter Koelewijn en vertegenwoordigers van beroepsvissers, sportvissers, waterschappen en provincie bijeen in gemaal Prommelsluis.


Bij de migratie van de paling tussen binnenwater en zee is de aanwezigheid van de barrières levensbedreigend. Jonge paling moet immers vanuit zee het zoete binnenwater in kunnen trekken om daar op te groeien. Vervolgens moeten volwassen palingen (schieralen) weer naar zee kunnen trekken om zich daar voort te planten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat volwassen palingen de passage door een gemaal veelal niet overleven; ze worden vermorzeld door de pompen van het gemaal.

Visonvriendelijk Gemaal Prommelsluis    paling beschadigd door gemaal

links: Visonvriendelijk gemaal Prommelsluis in het Zeeuwse Kerkewerve.
rechts: Paling beschadigd door een gemaal.


Palingvissers, aangesloten bij de Combinatie van Beroepsvissers, vangen in de maanden september, oktober en november 2012 geslachtsrijpe palingen weg voor 11 gemalen in de provincie Zeeland en Noord-Holland. Ze zullen de schieraal weer uitzetten in wateren waar ze zonder problemen de zee kunnen bereiken.

Dit gebeurt onder het toeziend oog van controleurs van Sportvisserij Zuidwest Nederland (in Zeeland) en Midwest-Nederland (in Noord-Holland). De palingen worden bovendien geteld, gemeten en gewogen.


Paling over de dijk in Kerkewerve


Beroepsvisser Gerrie van den Hoek licht fuiken    Schieraal in fuik

links: Beroepsvisser Gerrie van den Hoek licht fuiken onder toezicht van sportvisserijcontroleur Piet Hollestelle.
rechts: Schieraal in fuik van Gerrie van der Hoek.


Beroepsvissers Bram en Gerrie van den Hoek brengen schieraal aan land    Schieraal in fuik

links: Beroepsvissers Bram en Gerrie van den Hoek en sportvisserijcontroleur Piet Hollestelle brengen schieraal aan land.
rechts: Gevangen schieraal .


Beroepsvisser Gerrie van den Hoek lichten fuiken    SSchieraal wordt gewogen

links: Vissersdochter Hannah helpt een handje mee met meten van de schieraal.
rechts: De schieraal wordt gewogen.


Paling wordt over de dijk gedragen   Paling uitzetten

links: Paling wordt over de dijk gedragen.
rechts: Dijkgraaf Poppelaars en gedeputeerde Van Beveren zetten de paling uit.Paling over de dijk in Zaandam


Beroepsvisser Arnold van Werkhoven licht fuiken    Beroepsvisser Arnold van Werkhoven telt schieraal

links: Beroepsvisser Arnold van Werkhoven licht fuiken onder toezicht van een sportvisserijcontroleur
rechts: Arnold van Werkhoven telt schieraal onder toezicht van sportvisserijcontroleur Natasja Voordewind


Lengte van schieraal wordt gemeten    SBeroepsvissers Arnold Werkhoven en Frans Boerdijk en controleur Natasja Voordewind registreren gewicht schieraal

links: Lengte van schieraal wordt gemeten
rechts: Beroepsvissers Arnold Werkhoven en Frans Boerdijk en controleur Natasja Voordewind registreren gewicht schieraal


schieraal gaat over de dijk in zaandam
boven: Onder grote belangstelling gaat schieraal over de dijk in Zaandam.


Voor meer informatie:
- Officiële start proefproject Paling Over De Dijk
- Aalbeheer op maat