Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

Brasem

brasem


De brasem (Abramis brama) is met z'n lengte tot 80 cm. een van de grotere vertegenwoordigers van de karperachtigen in Nederland. Door zijn gewicht is het in de Nederlandse waterenvaak de belangrijkste vis qua biomassa.


De volwassen brasem heeft een typische ruitvorm, is afgeplat en heeft een lange anaalvin en een korte puntige rugvin. De vinnen zijn grijzig of zwart en nooit gekleurd. De kleur van de vis is variabel en hangt sterk samen met de helderheid en begroeiing van het water. Bij helder begroeid water krijgt de brasem een bronzen kleur. In rivieren en troebele plasjes is hij meer zilverachtig met een gelige gloed.

Zeer jonge brasems worden meestal niet als zodanig herkend, omdat de visjes dan nog heel slank zijn. Ze zijn zilverachtig, sterk afgeplat en hebben een lange anaalvin.


Paaitijd: honderden brasems bijeen

In de paaitijd zijn mannetjes te herkennen aan de paaiuitslag: keiharde wratjes op de kop en kieuwdeksel. De paaitijd begint in het voorjaar (mei-juni) bij een watertemperatuur rond de 15°C. De karpers paaien in de oevers en zelfs langs rivierkribben, maar bij voorkeur in zeer ondiep water. In de paaitijd zijn brasems gemakkelijk zichtbaar en scholen er vaak honderden brasems samen om hun eieren af te zetten op waterplanten, basalt, of andere harde ondergrond. De vrouwtjes produceren afhankelijk van hun grootte 90.000 tot 300.000 eitjes.

Brasem komt algemeen voor in de Nederlandse binnenwateren. De vis heeft een voorkeur voor diepere stilstaande of langzaam stromende wateren met een bodem van klei of zand. Brasem leeft vaak in scholen. In voedselrijk water kan de soort in hoge dichtheden voorkomen. Brasem haalt voedsel uit de waterbodem. Met de uitstulpbare bek zuigt de vis bodemmateriaal op, om dat vervolgens te filteren op kleine bodemdiertjes.


Vangst

In de beroepsvisserij wordt op brasem gevist met de zegen, kieuwnetten en electrovisapparaten. Brasem is één van de talrijkste vissen van Nederland en wordt het hele jaar gevangen.


Verse brasem

Verse brasem is een aanrader. Wie de Nederlandstalige kookboeken uit voorbijgaande eeuwen doorspit, komt de heerlijkste recepten tegen voor brasem en andere zoetwatervis.

Helaas heeft brasem lastige y-vormige graten. Daarom is het aan te bevelen om mes en vork terzijde schuiven en met je vingers te eten. Dat biedt de beste garantie voor een heerlijke hap graatloze vis.

 

Naar recepten met brasem

Naar lijst van verkoopadressen van verse brasem

 Met dank aan visserijbedrijf Timmerman (GM 57) uit Genemuiden voor gebruik van de foto.

 

Smullen van verse brasem

De rivieren, kreken en meren in Nederland herbergen tal van heerlijke vissen, die een goede eiwitbron zijn voor de mens. Wie de Nederlandstalige kookboeken uit vroegere eeuwen doorspit, komt veel zoetwatervis tegen, constateert journaliste Lizet Kruyff, gespecialiseerd in de geschiedenis van de eetcultuur. Tal van zoetwatervissen lijken echter grotendeels vergeten.
Tegenwoordig tref je op de menukaart nog wel paling en snoekbaars aan, maar nauwelijks snoek, baars, brasem en blankvoorn.
Waar vinden we onze vergeten vissen op de markt? Het beste is maar eens een goede band op te bouwen met onze binnenwatervissers.

Lizet steekt haar licht op bij binnenvisser André Blokland. Ze vaart met hem mee op de Boven-Merwede, ontdekt het gebruik van staand want, en het werk van Vereniging tot behoud van Gorinchemse Heerlijke Visserijen.
Na afloop eet ze net gevangen brasem. Er gaat weinig boven verse vis schoonmaken, bakken en direct oppeuzelen, concludeert de schrijfster.

Over haar ervaringen schreef Lizet Kruyff het artikel Zoetwatervis vangen met staand want.