Afdrukken E-mailadres

Snoek

snoek

De snoek (Esox lucius) bewoont een groot gebied: Europa, Noord-Azië en Noord-Amerika. De vis leeft vooral in zoet water, maar kan ook in brak water voorkomen, zoals de Oostzee. In Nederland komt de snoek algemeen voor in de binnenwateren en het IJsselmeer.


Voortplanting

De mannetjes groeien minder snel dan de vrouwtjes en worden maximaal 100 cm groot. Zij zijn doorgaans geslachtsrijp op driejarige leeftijd, wanneer zij 25-40 cm groot zijn. De vrouwtjes kunnen maximaal 150 cm groot worden. Zij worden geslachtsrijp als zij drie tot vijf jaar oud zijn, en zijn dan 40-55 cm lang.

De voortplantingstijd ligt in maart tot mei, bij watertemperaturen van 2-12 graden Celcius. De eieren (ca. 15.000 tot 20.000 per kg lichaamsgewicht) worden liefst afgezet in ondiep water.

Bij het paaien wordt een wijfje vaak door twee mannetjes gevolgd en bevrucht. De larven, die nog geen bek hebben, hechten zich met behulp van hechtorgaantjes voor hun ogen vast aan waterplanten, grassen e.d. Dit tot zij 12 mm groot zijn Zij voeden zich later met onder meer watervlooien en vislarven. Grotere larven jagen ook op kleinere soortgenoten.

De prooi van volwassen snoeken bestaat vooral uit vissen (ook de eigen soort), kikkers, waterinsecten en jonge watervogels.


Vangst

In de beroepsvisserij wordt op snoek gevist met kieuwnetten en electrovisapparaten. Daarnaast is de vis bijvangst in palingfuiken.

In wateren waar zij het beheer over de visstand voeren, streven de beroepsvissers ernaar om de grotere snoeken (70cm+) te vangen en te verkopen. Veel grote snoeken in het watersysteem verkleint namelijk de kans dat kleine snoek groot wordt. Ook vormt dit een grote bedreiging voor de stand van voorn, baars en brasem. Deze vissen zijn allen prooi voor de snoek.


Verse snoek

Het beste seizoen om snoek te eten is van juli tot eind februari. Van snoek wordt gezegd dat ze in de herfst het beste smaakt.

De aanvoer van verse snoek vindt vrijwel altijd plaats tijdens en vrij kort na een periode met ruig, stormachtig weer.Naar recepten met snoek

Naar verkoopadressen van verse snoek