Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

Snoekbaars

snoekbaars

Snoekbaars, ook wel zander, is van belang als consumptievis en als sportvis. De naam snoekbaars verwijst naar de snoekachtige kop. De soort komt sinds eind 19de eeuw voor in Nederland.

Net als de baars heeft de snoekbaars de rugvinnen gescheiden, nagenoeg zonder tussenruimte. De tweede rugvin heeft 19-24 weke stralen. De kleur is grijsgroen op de rug, grijs-wit met koperglans op de zijden en de buik. Op de rug bevinden zich talrijke donkere dwarsbanden en vlekken.
De paaitijd van de snoekbaars valt van april tot juni. Het is een roofvis. Aanvankelijk voedt jonge snoekbaars zich nog met plankton; eenmaal volwassen eten ze voornamelijk vis, inclusief de eigen soort.
Een snoekbaars wordt volwassen bij een lengte van 38 cm. De soort kan uitgroeien tot maximaal 130 centimeter met een gewicht van 13 kg.


Aanwinst

De snoekbaars is eigenlijk een exoot. Het oorspronkelijke leefgebied van de snoekbaars ligt in Oost-Europa, rond de Zwarte en de Kaspische Zee. De soort is over de hele wereld uitgezet, van China tot in de Verenigde Staten en Marokko. Het uitzetten gebeurde voornamelijk ten behoeve van de sport- en de beroepsvisserij.

In Nederland is de soort aan het einde van de 19de eeuw geïntroduceerd. De soort heeft zich sindsdien over heel Nederland verspreid. Daarbij is hij geholpen door het veelvuldig uitzetten van opgekweekte exemplaren. De snoekbaars komt hier vooral voor in voedselrijke, vaak troebele, grote en diepere wateren, zoals rivieren, meren, kanalen en zandwinplassen.

Vissers zien de snoekbaars vooral als een aanwinst voor de visstand. De soort is populair bij sportvissers en tevens een belangrijke bron van inkomsten voor beroepsvissers in de binnenwateren.


Vangst

De beroepsvisserij vist op snoekbaars vooral met kieuwnetten en zegens. Daarnaast is de vis bijvangst in palingfuiken. De sportvisserij vist op snoekbaars met kleine aasvisjes, stukjes vis, wormen en kunstaas.

De snoekbaarsvangst is gesloten van 1 april tot de laatste zaterdag in mei in Nederland.
De wettelijk toegestane minimummaat voor de vangst van snoekbaars is 42 cm, zodat de vis minimaal één keer kan paaien.
Beroepsvissers bevissen vooral snoekbaars van 55 cm en groter. Dit beperkt kannibalisme (de snoekbaars eet de eigen soort) en levert snoekbaars van de beste kwaliteit.


Menukaart

De snoekbaars is een zeer goed eetbare vis en staat op de menukaart van toprestaurants. Het beste seizoen om snoekbaars te eten is juli tot half maart.


Naar recepten met snoekbaars

Naar lijst verkoopadressen verse snoekbaars

 Met dank aan visserijbedrijf Timmerman (GM 57) uit Genemuiden voor gebruik van de foto.