Fout
  • Fout bij laden feed data.
Afdrukken E-mailadres
14 maart 2012

Bleker bezorgd over beleid Waterschappen

logo waterschappen

Staatssecretaris Bleker is bezorgd over de sturende maatregelen die waterbeheerders momenteel afkondigen over het visserijbeheer in waterschapsgebieden. Ze zijn niet bevoegd om dat te doen, stelt Bleker in een brief aan de Unie van Waterschappen. Eerder had de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) de staatssecretaris laten weten dat de opstelling van de waterbeheerders tot spanningen leidt. De CvB is dan ook erg verheugd over de brief van Bleker.


In zijn brief van 13 maart stelt staatssecretaris Bleker dat hij erop vertrouwd dat goed overleg met waterbeheerders, sportvisserij en beroepsvisserij zal leiden tot een effectief stelsel voor visstandbeheercommissies en visplannen. Bleker is er echter niet gelukkig mee dat waterbeheerders op dit moment een voorschot nemen op dit overleg.

Dat doen de waterbeheerders door via Keurbepalingen sturende maatregelen af te kondigen over de visserij, zoals een verbod van plaatsen van vaste vistuigen, of het niet uitgeven van visrechten. Bleker stelt dat de waterschappen niet de bevoegdheid hebben om dergelijke visserijzaken middels regelgeving te reguleren. Hij verwijst daarbij naar de Waterschapswet en de Visserijwet 1963.

De staatssecretaris benadrukt verder dat het reguleren van de visserij op bepaalde wateren geen onnodige administratieve en uitvoeringslasten voor de betrokkenen met zich mee moeten brengen.

Lees brief van staatssecretaris Bleker aan Unie van Waterschappen


Grote gevolgen

Begin februari had de Combinatie van Beroepsvissers over de opstelling van de waterbeheerders een brief naar het ministerie gestuurd. Daarin uitte ze haar zorgen over de gespannen situatie tussen waterschappen en beroepsvisers die in sommige waterschapsgebieden is ontstaan. Het gaat daarbij over beleidsontwikkelingen bij de waterschappen die grote gevolgen hebben voor de beroepsvisserij.

Het gaat om het volgende kwesties, aldus de CvB:

  • - de formulering van beleidsnota's die, indien uitgevoerd, voor beroepsvissers een verzwaring van het groot aantal administratieve lasten met zich meebrengt;
  • - verbodsbepalingen in de Keur, waardoor beroepsvissers essentiële vangstlocaties dreigen kwijt te raken;
  • - aanpassingen van vergunningen en huurovereenkomsten, ten nadele van de bedrijfsvoering van de beroepsvissers;
  • - het innemen van bestaande rechten vooruitlopend op eventuele visplannen.

Lees brief van CVB over houding waterschappen

De Combinatie van Beroepsvissers is zeer verheugd over deze snelle reactie van de staatssecretaris.

 

Nieuws DUPAN

NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) is een samenwerking van palingvissers, viskwekers en palingverwerkers.

Visserijnieuws

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS