Fout
  • Fout bij laden feed data.
Afdrukken E-mailadres
10 januari 2012

Europese aanbesteding glasaal 2012-2013 van start

glasaal

Op 9 januari heeft het Productschap Vis de aankoop van glasaal voor aalherstel projecten in de Europese aanbestedingsprocedure geplaatst. Het Productschap Vis zal met een beperkt aantal leveranciers van glasaal een raamovereenkomst afsluiten voor de levering van glasaal gedurende twee jaar. De gekozen leveranciers zullen in concurrentie in maart en april, met een mogelijke uitloop naar mei, glasaal aanbieden voor uitzet.


Totaal gaat het om € 620.000 aan glasaal. In 2012 zal de uitzet tussen begin maart en eind mei plaatsvinden in Friesland en op het Veerse meer. Dit zijn gebieden met een open uittrek naar zee, relatief schone waterbodems en goed georganiseerde beroepsvisserij waarmee beheerafspraken gemaakt worden.

Dit jaar zal bij de beoordeling van leveranciers voor het eerst ook gekeken worden of deze bedrijven voldoen aan de strenge voorwaarden van de 'Sustainable Eel Group'. Dit is een internationaal initiatief van de aalsector ter bevordering van het aalherstel, waaraan aalbiologen en natuurorganisaties meewerken.

Half januari zal ook de aanbestedingsprocedure voor de levering van pootaal in 2012 opgestart worden.

Het project wordt deels gefinancierd uit het Europees Visserijfonds.


Meer informatie: nieuwsbericht Pvis Europese aanbesteding glasaal

 

Nieuws DUPAN

NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) is een samenwerking van palingvissers, viskwekers en palingverwerkers.

Visserijnieuws

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS