Fout
  • Fout bij laden feed data.
Afdrukken E-mailadres
4 januari 2012

Succes voor strengere aanpak stroperij

palingroken

De palingstroperij in Noord-Holland is met de aanhouding van een 66-jarige man uit Akersloot een forse klap toegebracht. Dat zeggen Ernst Velt en Michel Ros van het Visstroperijteam IJsselmeer/Randmeren in een recent artikel in het Noord Hollands Dagblad. De politieactie is een direct gevolg van een strengere aanpak van stroperij op de binnenwateren. Staatssecretaris Bleker gaf 23 december meer duidelijkheid over een wetswijziging bij de bestrijding van visstroperij.


De Akersloter stroper kwam in beeld bij het milieuteam van de politie Zaanstreek-Waterland na een anonieme tip bij het Meldpunt Visstroperij van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Uit een onderzoek van de stroperijspecialisten van de politie bleek dat de stroper 's avonds, 's nachts en 's morgens met fuiken en hengels op paling viste in de polders tussen Beverwijk en Assendelft. Hij deed dit in de maanden die gesloten zijn voor de beroepsvisserij.

De man is uiteindelijk tijdens het roken van de door hem gevangen paling aangehouden. Er werd totaal 68 kg paling aangetroffen, levend, gerookt en bevroren. Daarnaast zijn 74 palingfuiken en 100 hoeklijnen van 250 meter, waarin totaal 2500 vishaken, in beslag genomen. Uit het verhoor bleek dat de man nergens visrecht heeft en ook geen geregistreerd beroepsvisser is. Hij verklaarde dat zijn stroperijactiviteiten "een uit de hand gelopen hobby" waren.


Strengere aanpak

palingroker

Voor de beroepsvisserij is de stroperij al lang een doorn in het oog. De beroepsvissers betalen pachtgelden, zijn aan vele regels gebonden en mogen drie maanden per jaar niet op paling vissen. Stroperij is een aanslag op de visstand én op de boterham van de beroepsvissers. Al lang dringen ze bij de politiek en de overheid aan op een strengere bestrijding van de stroperij.

Op 23 december 2011 heeft staatssecretaris Bleker (Ministerie van EL&I) de Eerste Kamer geïnformeerd over een voorgenomen wijziging van de Visserijwet, waardoor stroperij vanaf 2012 geen overtreding meer is, maar een economisch misdrijf. Daardoor kunnen veel hogere straffen worden gegeven. Verder kunnen personen die zich bezighouden met stroperij en gebieden waar vermoedelijk stroperij plaatsvindt, gerichter aangepakt worden.
Door het verhogen van de straf en het uitbreiden van opsporingsbevoegdheden verwacht Bleker dat de stroperijbestrijding effectiever kan plaatsvinden. Bleker schreef zijn brief in antwoord op kamervragen.

De gecoördineerde aanpak in stroperijteams wordt voortgezet. Naast de landelijke politie en de regiopolitie kunnen ook regionale milieuteams, BOA's vanuit de sportvisserij of de waterbeheerder aan de stroperijteams deelnemen. Ook de dierenpolitie zal worden ingezet.

Ten slotte kondigt staatssecretaris Bleker aan dat er een verkoopverbod voor sportvissers in voorbereiding is. Dit om illegale handel door sportvissers tegen te gaan.

Download: Brief staatssecretaris Bleker aan de Eerste Kamer over wetsvoorstel visstroperij, 23-12-2012. (pdf-bestand, 5 pag., 70kb)


Bronnen: Ministerie van EL&I en Noordhollands Dagblad

 

Nieuws DUPAN

NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) is een samenwerking van palingvissers, viskwekers en palingverwerkers.

Visserijnieuws

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS