Fout
  • Fout bij laden feed data.
Afdrukken E-mailadres
2 april 2012

Beroepsvissers zetten opnieuw glasaal uit

glasaal

De Combinatie van Beroepsvissers heeft op 2 april glasaal uitgezet in de Friese boezemwateren en het Veerse Meer. De beroepsvissers werken zo aan herstel van de palingstand in Nederland. De glasaal kan in deze wateren opgroeien tot volwassen schieraal, en kan dan uitzwemmen naar de Sargasso Zee om daar te paaien en voor nageslacht te zorgen.


Het is het derde opeenvolgende jaar dat glasaal wordt uitgezet in het kader van het Europese aalherstel plan. De glasaal is afkomstig uit de Golf van Biskaje en het gebied ten noorden van Bretagne.
Al vroeg op deze maandagochtend was de Franse leverancier van de glasaal aanwezig in Jachthaven Oranjeplaat in Arnemuiden. In de haven werden 35 dozen met elk 5 kilo glasaal gelost. Bij het uitzetten waren aanwezig Alex Koelewijn, voorzitter van Dupan, en Jaap Geleijnse, voorzitter van de CvB. Beroepsvissers Wim de Ridder en Marcel van de Kreeke hebben in totaal ruim 590.000 glasaaltjes in een goede conditie in het Veerse Meer uitgezet. Ook de plaatselijke pers was aanwezig.

In de middag werden nog eens 60 dozen met 300 kilo glasaal gelost bij beroepsvisser Ale de Jager in Reduzum, Friesland. Het verdelen van de glasaal over de wateren van De Jager en zeven andere Friese beroepsvissers werd gedaan door beroepsvisser Minne Boersma. Naast de voorzitter van de Friese Bond, Jon Visser, was ook hier de plaatselijke pers aanwezig. Op verschillende plekken zijn belangstellenden met de beroepsvissers mee geweest bij het uitzetten.


Anderhalf miljoen glasaaltjes

uitzetten glasaal

In totaal zijn er door de gezamenlijke inspanning van het Productschap Vis, DUPAN en de Combinatie van Beroepsvissers op 2 april ruim anderhalf miljoen glasaaltjes uitgezet.
Een deel van het geld dat het Ministerie van EL&I en de EU beschikbaar hebben gesteld voor 2012, is nog niet besteed. In de tweede helft van april zal naar verwachting voor de tweede maal glasaal worden uitgezet, deze keer alleen in Friesland.
Daarnaast wordt er eind mei of begin juni opgegroeide paling (pootaal) uitgezet.De glasaaltjes werden aangevoerd in witte dozen. Ze zitten daar in een laagje water en worden koud gehouden met ijs. Met een schepnetje haalt de Friese beroepsvisser Ale de Jager ze eruit en zet ze dan in het water. Sommigen laten ze voorzichtig uit de doos lopen met water en al.

 

Nieuws DUPAN

NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) is een samenwerking van palingvissers, viskwekers en palingverwerkers.

Visserijnieuws

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS