Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

FOTOALBUM ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER

Balans tussen economie en ecologie

Foto's: Dilvis

hein dil heerlijkheid koop 1884

Links: Beroepsvisser Hein Dil, eigenaar Dilvis, in 2012. Rechts: Aankoopakte van de heerlijkheid uit 1884.


Het visserijbedrijf Dilvis vist al 128 jaar op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Dilvis heeft zowel het aalvisrecht als het schubvisrecht in de vorm van heerlijke visrechten op het Alkmaardermeer.


Het Alkmaardermeer (vroeger ook Langemeer of Lange Meer) is een meer in de provincie Noord-Holland. Het meer ligt in de gemeente Castricum en grenst aan het dorp Akersloot. Het is het grootste aaneengesloten wateroppervlak in de Schermerboezem, en is daarom van groot belang voor de waterhuishouding in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dat gold zeker voordat rond 1970 het Zaangemaal en gemaal De Helsdeur gereedkwamen.

Het Alkmaardermeer vormt samen met het zuidelijker gelegen Uitgeestermeer het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Het Uitgeestermeer is in tegenstelling tot het Alkmaardermeer ondiep.

Gebr. Dil in oude tijdenreuzepaling

Links: Visserijbedrijf Gebr. Dil in oude tijden. Rechts: Reuzepaling, gevangen in het Alkmaardermeer rond 1920.


Heerlijke rechten sinds 1884

Heerlijke visrechten werden vroeger door koningen en keizers uitgegeven aan hun lagere gezagsdragers. Ze golden voor een bepaald gebied, de heerlijkheid. De begrenzing van een heerlijkheid moet tegenwoordig uit oude documenten herleid worden. Het heerlijk visrecht strekt zich uit – behoudens tegenbewijs – tot alle openbare of bevaarbare wateren binnen de heerlijkheid, zoals die bestonden voor de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1838.

dilvis alkmaardermeer 1900, sloepen gebr. dil

Links: Een boot van Dilvis op het Alkmaardermeer.

Rechts: Sloepen van Gebr. Dil rond 1900 in Zaandam.
Ze werden gebruikt voor vervoer van paling naar Engeland.Visserij op snoekbaars is duurzaam

De snoekbaars is de belangrijkste vis voor het visserijbedrijf Dilvis, zowel in volume als in omzet. Het bedrijf vist met staand want op de snoekbaars, en gebruikt uitsluitend netten met 110 mm maaswijdte. Meer dan tachtig procent van de vangst bestaat uit snoekbaars van 48 tot 59 cm en heeft een gewicht van 1,2 tot 2,2 kilo.

De visserij op snoekbaars is duurzaam: eenzelfde hoeveelheid snoekbaars als er in de winter wordt afgevist, groeit er in de zomer weer aan. De afgelopen tien jaar werd zo vrij constant circa 800.000 kg snoekbaars per jaar geoogst.

De aalvangsten zijn in deze periode echter teruggelopen van 4000 naar 2000 kg per jaar.

Naast snoekbaars en aal worden snoek, karper, brasem en voorn gevangen. Op de aanwezige spiering wordt niet gevist, omdat de spiering goed voedsel is voor de snoekbaars.

Door toepassing van de praktische richtlijnen voor visserijbeheer uit het document Vissen met verstand heeft Dilvis haar visserij zodanig aangepast, dat er een goede balans is ontstaan tussen economie (geld verdienen) en een gezonde ecologische toestand van het meer.


dilvis - snoekbaarsnetten
Het lossen van snoekbaarsnetten