Afdrukken E-mailadres

17 juni 2010

Vissers kunnen op wolhandkrab blijven vissen

Vissers mogen tijdens het palingvisserijverbod in het najaar op wolhandkrab blijven vissen. Voorwaarde is dat zij daarbij gebruik maken van aangepaste aalfuiken en dat zij een controleovereenkomst afsluiten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met de visserijsector afgesproken dat vissers in september, oktober en november - wanneer een verbod op het vissen op paling geldt - op wolhandkrab mogen vissen als zij een controleovereenkomst hebben gesloten met het Productschap Vis. Daarnaast moeten zij vissen met aalfuiken waarin een ontsnappingsmogelijkheid voor aal zit.

Met de controleovereenkomst geven de vissers het productschap toestemming om hun vistuigen te controleren. Ook melden de vissers het aantal fuiken dat zij hebben en de locatie van de fuiken aan het Productschap Vis.

Met deze afspraak is volgens minister Verburg een goede handhaving gewaarborgd zonder dat dit tot onevenredige extra controle- en handhavingslasten voor de overheid leidt. De vissers nemen de helft van de kosten van de inzet van private controleurs voor rekening. Het ministerie van LNV betaalt de andere helft.

Het verbod op het vissen op paling in het najaar is een van de maatregelen van het Nederlandse aalbeheerplan ter verbetering van de aalstand. De visserij op de wolhandkrab biedt palingvissers een aantrekkelijke neveninkomst. De wolhandkrab wordt normaal gesproken met reguliere aalvistuigen gevangen. In september, oktober en november geldt echter een verbod op het gebruik van aalvistuigen. Hierdoor konden vissers ook niet meer op de wolhandkrab vissen.

Verder wil minister Verburg ook de komende jaren (tot en met 2012) palingvissers die inkomsten mislopen als gevolg van het palingvisserijverbod financieel tegemoet komen. Zij maakt daarbij gebruik van het Europees Visserij Fonds. Voor deze 3 jaar heeft zij hiervoor in totaal € 2,1 miljoen beschikbaar. Daarvan trekt zij voor 2010 € 1 miljoen uit. Het afgelopen jaar, toen voor het eerst een verbod op de palingvisserij gold, hebben vissers ook al een tegemoetkoming ontvangen van in totaal € 1,2 miljoen.


Bron: persbericht ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Agenda Kort

Uw mening

Wat is uw mening over de nieuwe website?
 

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS