Nieuws
Afdrukken Tip een bekende
15 maart 2011

Petitie: Voorkom kille sanering

"De binnenvisserij zit in zeer zwaar weer. Er worden mokerslagen uitgedeeld", zegt Doede Visser, de voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). De helft van de binnenvisserij dreigt te verdwijnen. Binnenvissers die getroffen worden door het vangstverbod voor paling in met dioxine vervuilde wateren hebben op 15 maart een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze vragen steun voor hun aanpak om een kille sanering te voorkomen. Volgens deze aanpak krijgen de getroffen vissers dit jaar compensatie op basis van hun besomming van de afgelopen jaren.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
11 maart 2011

Palingvissers in grote problemen door vangstverbod

Een groot aantal palingvissers wordt getroffen door het vangstverbod dat staatssecretaris Bleker (Visserij) hen oplegt. Ze mogen geen paling en wolhandkrab meer vangen omdat hun viswater te veel dioxine bevat. Deze vissers dreigen daardoor binnenkort geheel zonder inkomsten te komen. Bleker wil hiervoor slechts een minimale compensatie geven, waardoor de getroffen vissers in grote financiële problemen dreigen te komen. De Combinatie van Beroepsvissers probeert de Tweede Kamer op andere gedachten te krijgen.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
16 februari 2011

Eerste machine voor diervriendelijke verwerking paling

Bij Vishandel Klooster in Enkhuizen is de eerste machine in gebruik gesteld voor diervriendelijke verwerking van paling. Met de nieuwe machine is de paling binnen een seconde bewusteloos. Een mijlpaal in het streven naar een duurzame palingsector. Straks in heel Nederland?

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
10 februari 2011

Lobby bij Europarlement voor betere aanpak aalbeheer

glasalenGebrek aan glasaal is een groot probleem bij projecten voor herstel van de palingstand in Europa. De glasaal zou moeten worden uitgezet in de Europese binnenwateren, om daar op te groeien tot geslachtsrijpe paling. Een belangrijke oorzaak van dit tekort is het gebrek aan regulering van glasaalvisserij en -handel. De handel verkoopt de glasaal liever aan palingkwekers, vooral Chinese. De CvB lobbyt bij het Europese parlement voor betere Europese afspraken over het aalbeheer inclusief de glasaal.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
9 februari 2011

Patstelling in VBC's over vangst schubvis

In vrijwel alle Visstandbeheercommissies (VBC's) heerst momenteel een patstelling over de onttrekking van schubvis. De beroepsvisserij wil graag meer schubvis vangen, terwijl de sportvisserij daar fel op tegen is. Cruciaal is dat er geen betrouwbaar systeem bestaat voor registratie van de onttrekking van schubvis. De Tweede Kamer heeft Henk Bleker, staatssecretaris voor visserij, hierover vragen gesteld. De Combinatie van Beroepsvissers vraagt Bleker de invoering van registratie van de schubvisvangst te ondersteunen, bij zowel sport als beroep.


Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
7 februari 2011

Palingen paaien liefst bij nieuwe maan

De voortplanting van palingen is al eeuwenlang een groot mysterie. Japanse onderzoekers hebben een doorbraak bereikt. Ze zijn er voor het eerst in geslaagd bevruchte eieren van palingen op te vissen. Hun conclusie is dat palingen de maanstand en het hoogteverschil op de oceaanbodem gebruiken om te bepalen waar en wanneer ze gaan paaien. Liefst paaien ze bij nieuwe maan, wanneer het gebrek aan licht hen beschermt.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
20 november 2010

Aankomst Sinterklaas op palingkotter

sinterklaas-palingkotter

Ook in 2010 heeft de palingkotter van de familie Bekendam uit Genemuiden Sinterklaas weer veilig aan de wal gebracht. Het schip zat mooi strak in de verf. En heel belangrijk: er was een nieuwe toeter geïnstalleerd. Toch wrang, vindt de familie palingvissers, dat dit sinds maanden de enige activiteit van het schip is geweest De palingvisserij was immers drie maanden verplicht gesloten.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
10 november 2010

CvB neemt afstand van  standpunt Samen Sterk over palingvisserij in december

Het bestuur van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) neemt afstand van Samen Sterk, de vereniging van beroepsvissers uit het gebied van de benedenrivieren. Samen Sterk besloot geen gehoor te geven aan de oproep van het ministerie van EL&I om in december vrijwillig niet op paling te vissen. Dat standpunt schaadt de palingsector, stelt CvB-voorzitter Doede Visser.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
3 november 2010

Pleidooi voor betere registratie palinghandel

Het blijkt erg lastig om een goed beeld te krijgen van de wereldwijde handel in paling. Dit ondervond het onderzoeksbureau TRAFFIC, opgericht door natuurorganisaties IUCN en Wereldnatuurfonds. Deze onderzoekers bevelen aan vangsten en handel beter te registreren.
Het onderzoeksrapport bepleit zelfs de komst van een real-time database. Dat zou betekenen dat de (glas)aalvangsten van de vissers direct aan een centrale computer gemeld worden. Voor de handel zou er een vergelijkbare database moeten komen.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
2 november 2010

Red de ansjovis-vissers

viswerenJos Machielsen uit Krabbendijke probeert een stuk cultureel erfgoed te redden: de weervisserij. Dit is een eeuwenoude manier om ansjovis te vangen, die alleen wordt uitgeoefend in de Oosterschelde voor Bergen op Zoom. Deze vorm van binnenvisserij dreigt te verdwijnen.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
28 oktober 2010

LNV wordt EL&I

Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is niet meer. Het nieuwe kabinet heeft dit ministerie samengevoegd met het ministerie van Economische Zaken. Het gezamenlijke nieuwe ministerie kreeg de naam EL&I: Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
Staatssecretaris Henk Bleker(CDA) is voortaan verantwoordelijk voor visserij.

De informatie van de oude website www.minlnv.nl wordt overgebracht naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visserij.

 
Afdrukken Tip een bekende
28 september 2010

Palingsector bepleit volledige transparantie van herkomst paling

De Nederlandse vissector pleit in alle opzichten voor volledige transparantie en traceerbaarheid van visproducten in de keten. Ondernemers binnen de palingsector dienen te handelen volgens de bestaande wetgeving. Ze dienen daarop door de daartoe bevoegde instanties te worden gecontroleerd. Ingeval wilde paling niet voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft aanwezigheid van een vervuilende stof als dioxine, behoort deze niet op de markt terecht te komen.

Het is triest te moeten constateren dat visserijbedrijven die vaak al honderden jaren op de rivieren vissen, nu het slachtoffer dreigen te worden van dit milieuprobleem.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
18 september 2010

Schieraal kan de zee niet meer bereiken

gemerkte paling

Uit de vangst van een gemerkte schieraal op de Westeinder Plas blijkt dat niet alle schieralen in de binnenwateren in staat zijn de weg naar zee terug te vinden. Dit dier is nu al drie jaar op zoek naar een uitweg naar zee om zich daar voort te planten. Dit feit maakt duidelijk hoe Nederland voor paling op slot is gegaan. Voor het herstel van de palingstand is het van groot belang de doortrekmogelijkheden voor paling in de binnenwateren fors te verbeteren.

Lees meer...
 
Afdrukken Tip een bekende
10 september 2010

Palingen vermalen door gemalen

geschonden-paling

De plensbuien van de afgelopen weken hebben veel palingen het leven gekost. Ze trekken naar de gemalen, die dan volop draaien. Vervolgens worden de palingen geraakt door de schoepen. Een recent onderzoek van de Unie van Waterschappen geeft meer inzicht in de schade aan vis bij gemalen. De Combinatie van Beroepsvissers zoekt naar mogelijkheden om de paling weg te geleiden van de gemalen, op te vangen en vervolgens over te zetten.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Agenda Kort

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS