Afdrukweergave
18 september 2010

Schieraal kan de zee niet meer bereiken

Uit de vangst van een gemerkte schieraal op de Westeinder Plas blijkt dat niet alle schieralen in de binnenwateren in staat zijn de weg naar zee terug te vinden. Dit dier is nu al drie jaar op zoek naar een uitweg naar zee om zich daar voort te planten. Dit feit maakt duidelijk hoe Nederland voor paling op slot is gegaan. Voor het herstel van de palingstand is het van groot belang de doortrekmogelijkheden voor paling in de binnenwateren fors te verbeteren.


gemerkte paling

In 2008 zijn in totaal 975 volwassen palingen (schieralen) in het gebied rond Leiden gevangen en van een merkje voorzien. Dit gebeurde in opdracht van de Visstand Beheer Commissie (VBC) Rijnlands Boezem. Doel hiervan was na te gaan hoe deze palingen zich in dit gebied verplaatsen en, belangrijker nog, of zij de weg naar zee weten te vinden, om zich daar voort te planten.

Uit der vangst van deze gemerkte schieraal op de Westeinder Plas blijkt dat niet alle schieralen in staat zijn de weg naar zee terug te vinden. Beroepsvisser Theo Rekelhof heeft de paling niet alleen in 2008, maar ook in 2009 en onlangs voor de derde keer gevangen. Hoewel er sprake is van een volwassen en geslachtsrijpe schieraal, is dit dier nu al drie jaar op zoek naar een uitweg naar zee.

Dit laat maar weer eens zien hoe Nederland voor paling op slot is gegaan. Door alle kunstwerken, zoals stuwen, dammen en gemalen, die in de vorige eeuw in Nederland zijn aangelegd, kunnen de jonge palingen (glasaal) vanuit zee de Nederlandse binnenwateren nauwelijks meer bereiken. Wanneer dat wél lukt, hebben de palingen, nadat ze in het binnenwater opgegroeid zijn tot volwassen exemplaren, de grootste moeite om de weg naar zee terug te vinden, om zich daar voort te planten.


palingvangst-gemerkt

Taak voor de waterbeheerders

De problemen die deze paling met veel van zijn soortgenoten heeft, zijn een ondersteuning de resultaten van een recent onderzoek.
Daaruit bleek dat stuwen, dammen en vooral gemalen voor de paling vaak onoverkomelijke barrières zijn.

Voor het herstel van de palingstand is het dan ook van groot belang de doortrekmogelijkheden voor paling in de binnenwateren fors te verbeteren. Hier ligt een belangrijke taak voor de waterbeheerders. De Tweede Kamer heeft hierover al jaren geleden een motie aangenomen. De resultaten zijn tot op heden helaas mondjesmaat.