Afdrukweergave
28 oktober 2010

LNV wordt EL&I

Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is niet meer. Het nieuwe kabinet heeft dit ministerie samengevoegd met het ministerie van Economische Zaken. Het gezamenlijke nieuwe ministerie kreeg de naam EL&I: Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
Staatssecretaris Henk Bleker(CDA) is voortaan verantwoordelijk voor visserij.

De informatie van de oude website www.minlnv.nl wordt overgebracht naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visserij.