Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
24 juni 2011

Getroffen familiebedrijven doen beroep op Tweede Kamer

Een grote delegatie van getroffen familiebedrijven gaat bij de Tweede Kamer demonstreren voor een reële compensatie voor het verbod op palingvangst in vervuilde rivieren. Namens de vissergezinnen doet de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) een dringend beroep op de Tweede Kamer om staatssecretaris Bleker te bewegen de getroffen beroepsvissers te helpen.
De CvB vindt de magere compensatieplannen van Bleker CvB onacceptabel. De demonstratie stond gepland voor 29 juni, voorafgaand aan het Algemeen Overleg Visserij in de Tweede Kamer. Het overleg werd echter uitgesteld vanwege ziekte van staatssecretaris Bleker.


klacht palingsector Staatssecretaris Bleker had tijdens het Algemeen Overleg Visserij van 16 maart toegezegd de getroffen beroepsvissers 'op een nette manier' te compenseren. Op 22 juni heeft Bleker zijn plannen uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft daarin alleen over compensatie van de inkomstenderving voor schone paling en schone wolhandkrab. De plannen zijn volgens de CvB met de beste wil van de wereld niet te typeren als 'op een nette manier'.

In een brief van de CvB aan de Tweede Kamer somt de organisatie de belangrijkste kritiekpunten op:

  1. Rechtsongelijkheid. Voor vervuilde paling en vervuilde wolhandkrab wordt geen compensatie gegeven, omdat die volgens de staatssecretaris toch onverkoopbaar is. De vissers begrijpen niet wat het verschil is tussen onverkoopbare paling en onverkoopbare spruitjes door de brand in Moerdijk en onverkoopbare komkommers en tomaten door de EHEC-bacterie. Die laatste waren ook onverkoopbaar, maar daarvoor werd wel compensatie verleend. De vissers ervaren dit als rechtsongelijkheid.
  2. Op het verkeerde been. Verder merken de vissers op dat de overheid zelf diverse malen heeft aangegeven dat het gevaar van het eten van rivierpaling voor de volksgezondheid nihil is. Daarmee heeft de overheid de vissers op het verkeerde been gezet.
  3. Verloren bijvangst. De overheid heeft de huurovereenkomsten in de gesloten gebieden per 1 april ingetrokken. Daardoor gaan ook de inkomsten uit bijvangst van schubvis verloren. Deze schadepost wordt volgens Blekers plannen niet gecompenseerd.
  4. Verloren oudedagsvoorziening. De visrechten waarover vissers beschikken zijn in veel gevallen overgekocht van vissers die gestopt zijn met hun bedrijf. Vaak zijn daar vele tienduizenden euro's voor betaald. Voor veel vissers vormt de waarde van hun huurovereenkomsten een belangrijk deel van de oudedagsvoorziening. Deze schadepost van vele tienduizenden euro's zal niet worden gecompenseerd.
  5. Verloren bedrijfsmiddelen. Voor afgeschreven bedrijfsmiddelen die voor de aalvisserij zijn aangeschaft (zoals vaar- en voertuigen, fuiken, opslagvoorzieningen) wordt evenmin compensatie verleend, hoe goed ze ook onderhouden zijn.
  6. Verloren neveninkomsten. In de nu gesloten visgebieden gaven sommige beroepsvissers vergunningen uit aan derden om in hun viswater te vissen. Het verliezen van deze welkome neveninkomsten wordt evenmin gecompenseerd.

De beroepsvissers stellen dat ze op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van de grote rivieren met dioxine en PCB's. Nu worden zij daar toch het slachtoffer van. Ze verwachten nu van de overheid een reële compensatie voor dit onheil.

Zie ook:
- brief staatssecretaris Bleker dd 22 juni 2011 over de tegemoetkoming aan aalvissers op de rivieren die getroffen zijn door het vangstverbod dat is ingesteld per 1 april
- Brief CvB dd 24 juni 2011 als reactie op de brieven van staatssecretaris Bleker over de voorstellen voor compensatie van aalvissers
- Zie ook het Dossier Compensatie Palingvisserij

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS