Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
1 juli 2011

Bleker geeft niet toe in discussie over compensatie riviervissers

Staatssecretaris Bleker blijft van mening dat belangrijke schadeposten voor riviervissers bij voorbaat buiten beschouwing moeten blijven. Dit bleek op 30 juni bij het debat in de Tweede Kamer over compensatie voor de vissers die getroffen zijn door het vangstverbod voor aal en wolhandkrab. Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) is zeer teleurgesteld over de halsstarrigheid van Bleker. De staatssecretaris komt zijn toezegging om de compensatie netjes te regelen volgens hem niet na.


Magere compensatie

demonstratie riviervissers

Het vangstverbod voor aal en wolhandkrab dat Bleker op 1 april 2011 heeft afgekondigd, heeft ongeveer vijftig visserijbedrijven in grote problemen gebracht. Over de mogelijkheden voor compensatie van die vissers heeft de CvB de afgelopen maanden verschillende malen overlegd gevoerd  met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

De insteek van het ministerie is dat belangrijke schadeposten bij voorbaat buiten beschouwing moeten blijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de waardedaling van de aalvisrechten, die vaak voor vele tienduizenden euro's zijn overgenomen en die nu niets meer waard zijn.
CvB-voorzitter Geleijnse reageert: "Visrechten vormen een belangrijk deel van het pensioen van de vissers. Die rechten zijn nu in een klap waardeloos geworden. Daar mag je niet zomaar aan voorbij gaan."

Ook vindt het ministerie dat in een compensatieregeling alleen de aal en de wolhandkrab die voldoet aan de normen van voedselveiligheid meegenomen moet worden.
De vissers zetten daar tegenover dat zij in de afgelopen jaren steeds weer door het ministerie op het verkeerde been zijn gezet inzake de risico's van de dioxine en PCB's in aal. Zo heeft voormalig minister Verburg zelfs in 2007 nog verklaard dat het gevaar voor de volksgezondheid door aal met dioxine als nihil moet worden gekwalificeerd. Geleijnse: "Het ministerie weet al sinds tientallen jaren dat er dioxine in de paling op de rivieren zit. Toch is datzelfde ministerie jaar in jaar uit doorgegaan met het verhuren van de aalvisrechten op die rivieren. Voor het laatst zelfs nog in 2010. Nu maakt het ministerie zich ineens druk over de volksgezondheid, maar waarom zijn dan toch al die jaren de visrechten verhuurd?"


Intensieve lobby

De afgelopen weken heeft de CvB veel tijd besteed aan contacten met Kamerleden om hen de ernst van de ontstane situatie te laten zien. Zo zijn er gesprekken gevoerd met bijna alle Kamerfracties.

vissers op publieke tribune

Vlak voor het Kamerdebat hebben de vissers ook nog een korte demonstratie gehouden op Het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer. Een aantal vissers liep daarbij met sandwichborden met de inmiddels zeer bekende leuze Het is komkommertijd in de palingsector. Kamerleden van SGP, VVD en PPV waren daarbij aanwezig. Zij hebben uitvoerig met de vissers gesproken.


Kamerdebat

Na de demonstratie gingen de meeste vissers naar de vergaderzaal van de Kamer, om daar het debat met Bleker bij te wonen. Verschillende politieke partijen dienden moties in die de regering opriepen om een ruimere opzet te kiezen voor een compensatieregeling. Vrijwel alle moties werden door Bleker ontraden.

Tijdens de stemmingen later op de avond werden alleen twee SGP-moties aangenomen. De eerste motie verzoekt om het in kaart brengen van alle schade die de vissers lijden door het wegvallen van de visserij op aal en wolhandkrab en de bijvangst van snoekbaars. De tweede motie vraagt om het instellen van een commissie die op korte termijn een toekomstvisie voor de gehele binnenvisserij (sport en beroep) moet opstellen.


Huiswerk voor Bleker

In het Kamerdebat van 16 maart had Bleker de Kamer toegezegd de compensatie aan de getroffen vissers "netjes te willen regelen". De conclusie van Geleijnse: "Dan heeft Bleker nog een hoop huiswerk te doen."

gesprek de visser met bleker

Na afloop van het Kamerdebat werd staatssecretaris Bleker nog aangesproken door Thijs de Visser uit Moerdijk. Hij vroeg Bleker waarom hij wel gaat kijken bij spruitjesboeren en komkommerkwekers die in de problemen zitten, maar waarom hij nooit eens bij een visser langskwam.
Dat bleek niet gezetd aan dovemansoren . Binnenkort komt Bleker langs bij De Visser om daar nog eens verder te praten.


 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS