Afdrukweergave
26 april 2010

Sicko Heldoorn neemt afscheid als voorzitter CvB

Tijdens de Jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers heeft Sicko Heldoorn officieel afscheid genomen als voorzitter. Heldoorn is ruim zeven jaar voorzitter van de CvB geweest.

Direct nadat Heldoorn als voorzitter was aangetreden, kreeg de CvB te maken met de omvorming van de OVB (Organisatie ter Verbetering Binnenvisserij). Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de fusie van de OVB en de toenmalige NVVS tot Sportvisserij Nederland, waarbij de CvB als zelfstandige organisatie bleef bestaan.

De meeste tijd als voorzitter heeft Heldoorn echter besteed aan zaken die direct of indirect te maken hebben met de Europese Aalverordening en de uitwerking daarvan in het Nederlands Beheerplan Aal. Dat leidde tot enerverende en soms ook spannende momenten in de contacten met de Tweede Kamer, minister Verburg en de Europese Commissie.

In Heldoorn heeft de CvB een voorzitter gehad die zich altijd sterk gemaakt heeft voor erkenning van de beroepsbinnenvisserij. Niet alleen als cultuurhistorisch erfgoed, maar vooral als een onmisbare schakel in het streven naar verantwoord beheer van de visstand.

Als dank voor zijn grote inzet als heeft de CvB Sicko Heldoorn benoemd tot erelid. Daarnaast kreeg hij een fotoboek met herinneringen aan zijn voorzitterschap en een reischeque.

afscheid-cvbvoorzitter
CvB-voorzitter Doede Visse (l) bedankt ex-voorzitter en nu erelid Sicko Heldoorn