Nieuws
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
9 juni 2011

Gerard Manshanden is Beroepsvisser van het Jaar 2011

gerard manshandenGerard Manshanden uit Medemblik is verkozen tot de Beroepsvisser van het Jaar 2011. Hij ontving de oorkonde uit handen van Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers. Manshanden heeft de prijs te danken aan zijn inzet voor visserijinnovatie en nieuwe voorzieningen voor de migratie van vis. Zijn geheim? "Verplaats je in de vis."

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
29 april 2011

Experiment aalbeheer op basis van quota

aalquota-smsSinds half april vissen Friese beroepsvissers 'met de rem erop' op aal. In het beheergebied van VBC Friesland is de Friese Bond van Binnenvissers gestart met decentraal aalbeheer op basis van quota. In dit experiment krijgen de vissers een jaarquotum voor de palingvangst. Vangen ze in het voorjaar minder paling, dan ontstaat de mogelijkheid om ook in september-november op paling te vissen. Het experiment is bedoeld als alternatief voor het vangstverbod in het najaar.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
27 april 2011

Beroepsvissers zetten glasaal uit

Vissers van de Combinatie van Beroepsvissers hebben op 27 april een kwart miljoen glasaaltjes uitgezet in de Nederlandse binnenwateren. De 70 kilo glasaal is uitgezet in onder andere Friesland, natuurgebied De Wieden in noordwest-Overijssel en de Ankeveense plassen. In de meeste van deze gebieden is al jaren achtereen glasaal uitgezet, als bijdrage aan het herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren. De vissers hebben 30.000 euro geïnvesteerd in deze glasaal.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
6 april 2011

Palingsector op weg naar keurmerk

ontwerp-ikb-palingDe palingsector heeft een opzet gemaakt voor een keurmerk voor paling. Dankzij integraal ketenbeheer (IKB) krijgt de consument garanties voor kwaliteit, duurzaamheid, diervriendelijkheid en veiligheid van het product paling. "Dit laat zien dat de palingsector in Nederland innovatief is en haar verantwoording neemt naar de consument", zo reageert Kees Oomen van het ministerie van EL&I. De consument herkent IKB-paling in de toekomst aan de vermelding op de verpakking.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
5 april 2011

Jaap Geleijnse nieuwe voorzitter Combinatie van Beroepsvissers

Het Algemeen Bestuur van de Combinatie van Beroepsvissers heeft Jaap Geleijnse benoemd tot voorzitter. Hij volgt Doede Visser op, die sinds november 2009 het voorzitterschap heeft vervuld.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
16 maart 2011

Onderzoek naar geleiden van schieraal langs gemalen

reitdiep-schieraal-geschonden Nog  steeds worden veel schieralen ernstig verwond in Nederlandse gemalen. De Combinatie van Beroepsvissers en het ingenieursbureau Tauw zijn gestart met onderzoek naar nieuwe manieren om te voorkomen dat schieralen in gemaalpompen terechtkomen. Doel is de schieralen naar een gemakkelijke doorgang te geleiden. Daar waar geen bruikbare doorgangen zijn, zal de aal worden opgevangen en over de dijk gezet. Het onderzoek loopt tot voorjaar 2012.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
15 maart 2011

Petitie: Voorkom kille sanering

"De binnenvisserij zit in zeer zwaar weer. Er worden mokerslagen uitgedeeld", zegt Doede Visser, de voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). De helft van de binnenvisserij dreigt te verdwijnen. Binnenvissers die getroffen worden door het vangstverbod voor paling in met dioxine vervuilde wateren hebben op 15 maart een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze vragen steun voor hun aanpak om een kille sanering te voorkomen. Volgens deze aanpak krijgen de getroffen vissers dit jaar compensatie op basis van hun besomming van de afgelopen jaren.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
11 maart 2011

Palingvissers in grote problemen door vangstverbod

Een groot aantal palingvissers wordt getroffen door het vangstverbod dat staatssecretaris Bleker (Visserij) hen oplegt. Ze mogen geen paling en wolhandkrab meer vangen omdat hun viswater te veel dioxine bevat. Deze vissers dreigen daardoor binnenkort geheel zonder inkomsten te komen. Bleker wil hiervoor slechts een minimale compensatie geven, waardoor de getroffen vissers in grote financiële problemen dreigen te komen. De Combinatie van Beroepsvissers probeert de Tweede Kamer op andere gedachten te krijgen.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
16 februari 2011

Eerste machine voor diervriendelijke verwerking paling

Bij Vishandel Klooster in Enkhuizen is de eerste machine in gebruik gesteld voor diervriendelijke verwerking van paling. Met de nieuwe machine is de paling binnen een seconde bewusteloos. Een mijlpaal in het streven naar een duurzame palingsector. Straks in heel Nederland?

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
10 februari 2011

Lobby bij Europarlement voor betere aanpak aalbeheer

glasalenGebrek aan glasaal is een groot probleem bij projecten voor herstel van de palingstand in Europa. De glasaal zou moeten worden uitgezet in de Europese binnenwateren, om daar op te groeien tot geslachtsrijpe paling. Een belangrijke oorzaak van dit tekort is het gebrek aan regulering van glasaalvisserij en -handel. De handel verkoopt de glasaal liever aan palingkwekers, vooral Chinese. De CvB lobbyt bij het Europese parlement voor betere Europese afspraken over het aalbeheer inclusief de glasaal.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
9 februari 2011

Patstelling in VBC's over vangst schubvis

In vrijwel alle Visstandbeheercommissies (VBC's) heerst momenteel een patstelling over de onttrekking van schubvis. De beroepsvisserij wil graag meer schubvis vangen, terwijl de sportvisserij daar fel op tegen is. Cruciaal is dat er geen betrouwbaar systeem bestaat voor registratie van de onttrekking van schubvis. De Tweede Kamer heeft Henk Bleker, staatssecretaris voor visserij, hierover vragen gesteld. De Combinatie van Beroepsvissers vraagt Bleker de invoering van registratie van de schubvisvangst te ondersteunen, bij zowel sport als beroep.


 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
7 februari 2011

Palingen paaien liefst bij nieuwe maan

De voortplanting van palingen is al eeuwenlang een groot mysterie. Japanse onderzoekers hebben een doorbraak bereikt. Ze zijn er voor het eerst in geslaagd bevruchte eieren van palingen op te vissen. Hun conclusie is dat palingen de maanstand en het hoogteverschil op de oceaanbodem gebruiken om te bepalen waar en wanneer ze gaan paaien. Liefst paaien ze bij nieuwe maan, wanneer het gebrek aan licht hen beschermt.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
20 november 2010

Aankomst Sinterklaas op palingkotter

sinterklaas-palingkotter

Ook in 2010 heeft de palingkotter van de familie Bekendam uit Genemuiden Sinterklaas weer veilig aan de wal gebracht. Het schip zat mooi strak in de verf. En heel belangrijk: er was een nieuwe toeter geïnstalleerd. Toch wrang, vindt de familie palingvissers, dat dit sinds maanden de enige activiteit van het schip is geweest De palingvisserij was immers drie maanden verplicht gesloten.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
10 november 2010

CvB neemt afstand van  standpunt Samen Sterk over palingvisserij in december

Het bestuur van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) neemt afstand van Samen Sterk, de vereniging van beroepsvissers uit het gebied van de benedenrivieren. Samen Sterk besloot geen gehoor te geven aan de oproep van het ministerie van EL&I om in december vrijwillig niet op paling te vissen. Dat standpunt schaadt de palingsector, stelt CvB-voorzitter Doede Visser.

 
Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
3 november 2010

Pleidooi voor betere registratie palinghandel

Het blijkt erg lastig om een goed beeld te krijgen van de wereldwijde handel in paling. Dit ondervond het onderzoeksbureau TRAFFIC, opgericht door natuurorganisaties IUCN en Wereldnatuurfonds. Deze onderzoekers bevelen aan vangsten en handel beter te registreren.
Het onderzoeksrapport bepleit zelfs de komst van een real-time database. Dat zou betekenen dat de (glas)aalvangsten van de vissers direct aan een centrale computer gemeld worden. Voor de handel zou er een vergelijkbare database moeten komen.

 
<< Start < 1 2 3 5 7 > Einde >>

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS