Afdrukken Tip een bekende

Dossier Compensatie palingvisserij

kaartje vangstverbod palingDe Combinatie van Beroepsvissers voert actie voor de palingvissers op de rivieren. Het doel is reële compensatie voor het vangstverbod op paling die staatssecretaris Bleker een half jaar geleden instelde voor de grote rivieren.

Zie ook onze nieuwsberichten.

Hieronder staat een selectie van documenten over het vangstverbod voor paling op de rivieren, en de noodzaak tot compensatie van de meer dan 50 visserijbedrijven die hierdoor getroffen worden.

 

(De meest recente documenten staan bovenaan.

Alle links openen in een nieuw venster. Meestal gaat het om een pdf-document)


18. Antwoord van Bleker op Kamervragen over visserijzaken, 30 juni 2011
Staatssecretaris Bleker beantwoordt Kamervragen n.a.v. het schriftelijk overleg over diverse visserijzaken. Op blz 12 t/m 17 licht Bleker toe welke schadeposten van riviervissers hij wel en welke niet wil compenseren.

17. Genemuider palingvissers luiden de noodklok. De Stadskoerier, 29 juni 2011
Artikel uit De Stadskoerier over problemen van de vier Genemuider palingvisserijbedrijven. Interview met palingvisser Bert Bekendam.
Ook te lezen via internet: Genemuider palingvissers luiden noodklok.

16. Brief Bleker over compensatie aalvissers, 29 juni 2011
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) over de tegemoetkoming aan aalvissers n.a.v. het vangstverbod voor aal en wolhandkrab. Deze brief gaat in op gemaakte kosten die nu niet meer kunnen worden goedgemaakt.

15. Oproep Combinatie van Beroepsvissers visserijwoordvoerders, 26 juni 2011
Oproep aan de visserijwoordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer om staatssecretaris Bleker te bewegen de totale schade te berekenen die de vissers in de gesloten gebieden hebben.

14. Brief Combinatie van Beroepsvissers: reactie op brieven Bleker, 24 juni 2011
Brief van de Combinatie van Beroepsvissers als reactie op de brieven van staatssecretaris Bleker over visstandbeheercommissies en de voorstellen voor compensatie van aalvissers. Deze brief gaat in op inkomensverlies voor niet-vervuilde paling.

13. Brief Bleker over compensatie aalvissers, 22 juni 2011
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) over de tegemoetkoming aan aalvissers op de rivieren die getroffen zijn door het per 1 april ingestelde vangstverbod.

12. Artikel 'De paling ontglipt ons'
Uit Wageningen World, nr. 2 2011. Blz 10-16. Magazine van de Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven. Centrale vraag in het artikel: Gaat een vangstverbond zijn vruchten afwerpen voor de paling? Citaten:'Breek de Afsluitdijk af; daar help je de palingstand meer mee.' En: 'De politiek wentelt een groot deel van de problemen eenzijdig af op de palingsector.'

11. Brief over vangstverbod op wolhandkrabben. 17 juni 2011
Brief van het Productschap Vis aan de Vaste Kamercommissie voor EL&I vanwege het Algemeen Overleg op 29 juni 2011. De Tweede-Kamerleden worden opgeroepen de vangst op wolhandkrabben weer mogelijk te maken.

10. Column Bleker, komkommertijd en compensatie
Column op deze website van beroepsvisser Aart van der Waal, met een oproep aan Bleker om met open vizier mee te praten over een reële compensatie.

9. Brief over intrekking aalvisrechten, 31 mei 2011
Brief namens beroepsvissers, waarin de CvB aan staatssecretaris Bleker laat weten zich niet te kunnen verenigen met intrekking van de aalvisrechten in de getroffen gebieden.

8. Brief aan ministerie EL&I over kostenposten voor compensatie, 6 mei 2011
Brief met CvB-zienswijze op de kostenvergoeding voor de vangstverboden op aal en wolhandkrab.

7. Brief prof. De Boer over dioxine in aal, 20 april 2011l
Brief van prof. De Boer van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM). Hij geeft wetenschappelijke argumenten die van nut kunnen zijn in de discussie over het al dan niet vangen van rivieraal en wolhandkrabben als gevolg van de PCB-verontreiniging.

6. Ruwe berekening compensatiebedragen
De CvB maakte een ruwe berekening van de bedragen voor compensatie en herstructurering van de beroepsbinnenvisserij.

5. Petitie: Voorkom kille sanering
Nieuwsbericht op deze website (15 maart 2011). Binnenvissers die getroffen worden door het vangstverbod voor paling in met dioxine vervuilde wateren hebben een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze vragen steun voor hun aanpak om een kille sanering te voorkomen.

4. Commentaar: Bleker wil alleen compensatie voor schone paling
Commentaar van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) op staatssecretaris Bleker, die compensatie wil overwegen voor niet-vervuilde paling, maar niet voor vervuilde paling.

3. Persbericht 'Dit mag niet gebeuren'
Persbericht (8 maart 2011) waarin de CvB aankondigt al het mogelijke te doen om de Tweede Kamer ertoe te bewegen om de vissers die getroffen worden door het vangstverbod op een reële manier te compenseren voor een probleem waaraan zij geen enkele schuld hebben.

2. Blauwdruk voor sanering en herstructurering van de binnenvisserij
Een aanzet van de CvB voor de totaaloplossing waarmee de binnenvisserij kan komen tot een gezonde en maatschappelijk gewaardeerde beroepsgroep.

1. Visfeiten: Paling
Publicatie van het Productschap Vis over hoe 'verantwoord' paling is. Een handvat voor discussies over duurzaamheid. Versie september 2010.