Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

Documenten


Belangrijke documenten over de binnenvisserij kunt u hier downloaden.


 1. Rapport Commissie Toekomst Binnenvisserij
  Advies van de Commissie Toekomst Binnenvisserij onder de titel Binnenvissers met perspectief. Conclusie: er is een goede toekomst voor de binnenvissers, mits er veel veranderingen worden doorgevoerd. 14 december 2012 (pdf-bestand, 36 pagina's, 2,6mb).

 2. Regeling Wijzigingen Reglementen binnenvisserij
  Details van de regeling van de wijzigingen in de Uitvoeringsregeling visserij ten behoeve van vereenvoudiging van de regelgeving op het gebied van de binnenvisserij. Artikelgewijs. met toelichting. Gepubliceerd in de Staatscourant op 17 oktober 2012 (pdf-bestand, 8 pagina's, 607kb).

 3. Benoemingen Kamer voor de Binnenvisserij
  De Kamer voor de Binnenvisserij heeft een nieuwe voorzitter: de heer L.W. Bartelse. Nieuwe leden zijn mevrouw R. Hoetmer en de heer A. de Wit. Gepubliceerd in de Staatscourant op 10 oktober 2012 (pdf-bestand, 1 pagina, 116kb).

 4. Besluit Wijzigingen Reglementen binnenvisserij per 1 oktober 2012
  Het gaat om vereenvoudigingen van de regelingen in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985. Gepubliceerd in de Staatscourant op 28 september 2012 (pdf-bestand, 23 pagina's, 103kb).

 5. Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2009-2011
  Rapport van IMARES met evaluatie van het Nederlands Aalbeheerplan in de periode 2009-2011. Engelstalig, met uitgebreide Nederlandstalige samenvatting. Conclusie: aanzienljke vermindering aalsterfte door menselijk handelen. 20 juni 2012 (pdf-bestand. 132 pagina’s, 4mb)

 6. Kamerbrief staatssecretaris Bleker over evaluatie aalbeheerplan
  Nederlandse rapportage aan EC uitvoering Aalbeheerplan
  Nederlandse rapportage aan de Europese Commissie over uitvoering van het Aalbeheerplan, met de begeleidende brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Tweede Kamer, Er is nog een lange weg te gaan naar herstel van het aalbestand. 5 juli 2012; 1 juli 2012 (pdf-bestanden. 2 pagina’s, 85 kb; 28 pagina's, 9,3mb)

 7. Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2009-2011
  Rapport van IMARES met evaluatie van het Nederlands Aalbeheerplan in de periode 2009-2011. Engelstalig, met uitgebreide Nederlandstalige samenvatting. Conclusie: aanzienljke vermindering aalsterfte door menselijk handelen. 20 juni 2012 (pdf-bestand. 132 pagina’s, 4mb)

 8. Onderzoek naar onttrekking kabeljauw en aal door sportvisserij
  Rapport van onderzoeksinstituut IMARES over de onttrekking van kabeljauw en aal door de sportvisserij in Nederland. Conclusie: sportvissers hebben in 2010 55 ton paling ontrokken aan de binnenwateren. april 2012 (pdf-bestand, 61 pagina's, 791 kb)

 9. Officiële lijst beroepsvissers in de binnenvisserij
  Lijst met alle beroepsvissers in de binnenvisserij met accountantsverklaring (minimaal 250 ha viswater en bruto jaaromzet uit visserij minimaal € 8500). Per 23-04-2012. Publicatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. (pdf-bestand, 12 pagina's, 138 kb)

 10. Brief staatssecretaris Bleker over houding waterschappen
  Brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Unie van Waterschappen over de spanningen tussen visserij en waterbeheer. Hij vindt het onjuist dat de waterbeheerders sturende maatregelen aankondigen ten aanzien van de visserij. 13 maart 2012 (pdf-bestand. 3 pagina’s, 100 kb)

 11. Onderzoeksrapport Pilotproject Decentraal aalbeheer in Fryslân
  Ingenieursbureau Witteveen en Bos onderzocht het experiment met decentraal aalbeheer in Friesland. De proef werkt met jaarquota en zonder een vangstverbod in het najaar. De eerste conclusies zijn positief. 8 maart 2012 (pdf-bestand. 103 pagina, 3 mb)

 12. Brief CvB over spanningen tussen beroepsvissers en waterbeheerders
  Brief van de Combinatie van Beroepsvissers aan staatssecretaris Bleker van El&I.  Aanleiding zijn beperkende maatregelen van waterbeheerders ten aanzien van de visserij. Bleker wordt verzocht duidelijk te maken dat dit onjuist is, en goede samenwerking te bevorderen. 9 februari 2012 (pdf-bestand. 4 pagina’s, 888 kb)

 13. Kamerbrief Commissie Toekomst Binnenvisserij
  Brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Tweede Kamer, met aanstelling en taken van de Commissie Toekomst Binnenvisserij. Het eindrapport staat gepland voor zomer 2012. 2 februari 2012 (pdf-bestand. 2 pagina’s, 46 kb)

 14. Memorie van Antwoord wetsvoorstel visstroperij
  Nadere Memorie van Antwoord wetsvoorstel visstroperij
  Brieven van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Eerste Kamer, met toelichting op het wetsvoorstel voor een strengere aanpak van de visstroperij. 23 december 2011; 4 april 2012 (pdf-bestanden. 5 pagina’s, 71 kb; 4 pagina's, 81kb)

 15. Kamerbrief Bleker over financiële schade aalvissers door vangstverbod
  Brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Tweede Kamer, met de uitkomst van de inventarisatie van de totale financiële schade voor aalvissers als gevolg van het vangstverbod vanwege dioxinevervuiling. 5 december 2011 (pdf-bestand. 12 pagina’s, 112 kb)

 16. Aalvissers aan de slag met eigen toekomst
  Het LEI ondersteunt aalvissers bij het opstellen van bedrijfsplannen om te helpen bij het ontwikkelen van toekomstvisie en bijpassende strategie. 60 visserijondernemers hebben deelgenomen aan dit project. Het rapport beschrijft de opzet en de uitkomsten van dit project. oktober 2011 (pdf-bestand, 69 pagina's, 632 kb)

 17. Brief Bleker met antwoord op Kamervragen over diverse visserijzaken
  Brief van staatssecretaris Bleker van El&I aan de Tweede Kamer, met beantwoording Kamervragen over visserijzaken zoals: gemeenschappelijk visserijbeleid, financiële ondersteuning visserijsector, dioxineproblematiek, toekomst binnenvisserij. 30 juni 2011 (pdf-bestand. 19 pagina’s, 166 kb)

 18. Boekje 'Vissen naar ondernemerschap - Aalvissers verleggen hun koers'
  De ervaringen van negen aalvissers bij het zoeken naar een nieuwe toekomst voor hun bedrijven. Veel aalvissers moeten een andere richting inslaan met hun bedrijf om voldoende inkomen te kunnen verwerven. Dit is een gevolg van de recente overheidsmaatregelen. Juni 2011. (pdf-bestand, 62 pagina's. 3,1 mb)

 19. Visfeiten: Paling
  Publicatie van het Productschap Vis over hoe 'verantwoord' paling is. Een handvat voor discussies over duurzaamheid. Versie september 2010 (pdf-bestand, 5,6 mb)

 20. ‘WGEEL final Report 2009’
  EU-rapport over de aal, september 2009 (pdf-bestand, 139 pagina's, 1,7 mb)

 21. ‘Mogelijkheden voor Aalherstel in Nederland’
  Plan van de Combinatie van Beroepsvisser, 2009 (pdf-bestand, 17 pagina's, 730 kb)

 22. ’The Netherlands Eel Management Plan’
  Het aalbeheerplan van het ministerie van LNV van 15 juli 2009 (pdf-bestand. 62 pagina’s, 2,9 mb)

 23. ’Masterplan aalherstel in Nederlandse binnenwateren versie 29 juni 2009’
  Plan voor aalherstel van Combinatie van Beroepsvissers, Productschap Vis, PO IJsselmeer (Nederlandse Visersbond), 29 juni 2009 (pdf-bestand, 37 pagina's, 1,5 mb)

 24. Verhuur visrechten: Overheidsbeleid per 1 mei 2009
  Inhoud nieuw stelsel van uitgifteregels voor visrechten en schriftelijke toestemmingen op de staatsbinnenwateren vanaf 1 mei 2009. Met toelichting per brief aan de CvB door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 22 april 2009 (pdf-bestand, 10 pagina's, 2,8 mb)

 25. ’The Netherlands Eel Management Plans compared for Borg’
  Document waarin de Combinatie van Beroepsvissers twee modellen voor aalbeheer vergelijkt, 2009 (pdf-bestand, 6 pagina’s, 76 kb)

 26. Brief Veerman aan TK met evaluatie beleidsbesluit’
  Brief van minister Veerman van LNV aan de Tweede Kamer, met een evaluatie van het Beleidsbesluit Binnenvisserij, 23 juni 2004 (pdf-bestand. 3 pagina’s, 45 kb)

 27. 'Vissen met verstand'
  Richtlijnen voor aanpak duurzame benutting van visstanden voor Visstand Beheer Commissies, maart 2003 (pdf-bestand, 44 pagina's, 8,8 mb)

 28. ’Beleidsbesluit Binnenvisserij’
  Besluit van het ministerie van LNV over het beleid voor de binnenvisserij, september 1999 (pdf-bestand. 30 pagina’s, 9,7 mb)

 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, brasem, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!