Afdrukken Tip een bekende
31 augustus 2011

Subsidies voor vernieuwing, verduurzaming en samenwerking

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft subsidie toegekend aan 25 projecten in de visketen die bijdragen aan vernieuwing, verduurzaming en samenwerking. De projecten krijgen in totaal 6 miljoen euro subsidie. Twee projecten hebben een directe link met de binnenvisserij. Dat zijn 'Digitale registraties kust- en binnenvisserij' en 'Doorontwikkeling balansberekeningen ter verduurzaming van de palingsector.


glasaal uitzettenIn het project 'Digitale registraties kust- en binnenvisserij' (176.000 euro subsidie) werken binnenvissers samen met een grote natuurbeschermingsinstantie'. Doel is de informatiesystemen in de binnenvisserij en de kustvisserij te inventariseren en voor de toekomst op elkaar af te stemmen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van elektronische logboeken en het koppelen van veldinformatie over vangsten aan de handelsstromen.

Met het project 'Doorontwikkeling balansberekeningen ter verduurzaming van de palingsector' (350.000 euro subsidie) lopen samenwerkende binnenvissers vooruit op een nieuw aalbeheerplan in 2012. Ze willen meer grip krijgen op het aalherstel en de verduurzaming van de visserij en de palingkweek. De aanvragers zullen binnen het project diverse inventarisaties maken, vangsten in kaart brengen en beheersmodellen ontwikkelen.

Collectieve acties in de visketen

In totaal zijn 18 goedgekeurde projecten het resultaat van de subsidieregeling 'Collectieve acties in de visketen'. Doordat er kwalitatief veel goede aanvragen waren binnengekomen, heeft staatssecretaris Bleker het subsidieplafond verhoogd met de helft verhoogd tot een totaalbedrag van €4,5 miljoen. De goedgekeurde projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerkingsvormen in de visketen. Bij deze projecten werkt het visserijbedrijfsleven onderling samen, en in veel gevallen ook met een maatschappelijke organisatie.

De verzoeken om financiële steun zijn beoordeeld door het Visserij Innovatie Platform (VIP). Het VIP is begin dit jaar gestopt, maar blijft wel actief als beoordelingscommissie voor subsidieverzoeken. Dertig procent van de subsidies wordt medegefinancierd door het Europees Visserij Fonds.

 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Agenda Kort

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS