Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
9 augustus 2011

Beroep en Sport samen in Fries Burgernet op het water

Een groot deel van de Friese beroepsvissers heeft zich onlangs aangesloten op 'Burgernet op het Water'. Deze binnenvissers zijn dagelijks werkzaam op de Friese meren, waardoor ze een belangrijke rol kunnen spelen bij Burgernetacties op het water. Ook de 19 controleurs en de vier bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) van de Friese sportvisserij sloten zich onlangs aan bij Burgernet op het Water.


burgernet


Burgernet op het Water is een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de diverse gemeenten. De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een olielozing, diefstal van een vaartuig of een vermist kind, een Burgernetactie op. De deelnemers krijgen een bericht via de (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of vaartuig.

In Burgernet werken burgers, gemeente en politie samen aan vergroting van de veiligheid. Vorig jaar hebben de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, de waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en gemeenten die deelnemen aan Burgernet hun medewerking verleend aan 'Burgernet op het Water'. In het bijzonder met de aanmelding van deelnemers die op en rond het water werken, zoals toezichthouders, havenmeesters en brugwachters.

'Burgernet op het Water' telt momenteel 500 deelnemers.

burgernet


Bron: www.politie.nl

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS