Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

17 mei 2012

Jaarvergadering CvB: Samenwerken voor aalherstel

jaap geleijnse
Jaap Geleijnse, voorzitter CvB

"Ik ben ervan overtuigd dat we met een ieders inzet de grote problemen waarvoor wij staan kunnen overwinnen. Daarom wens ik u allen de kracht toe om eraan te werken, dat ook over vele jaren het prachtige vak van beroepsvisser op onze binnenwateren te zien zal zijn." Zo eindigde voorzitter Jaap Geleijnse zijn jaarrede voor de Algemene Ledenvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers op 16 mei in Harderwijk. De CvB-leden benadrukten nog eens dat het 'aal over de dijk zetten' bij gemalen veel sterfte bij schieraal kan voorkomen.


In zijn jaarrede sprak Geleijnse zijn zorgen uit over de situatie waar de beroepsbinnenvisserij in verkeert. Hij stond stil bij de urgentie om tot één landelijke organisatie voor de beroepsbinnenvisserij te komen, en bij het verder uitwerken van de eigen toekomstvisie voor de binnenvisserij. Ook drong hij aan op betere samenwerking in het kader van het nationale aalherstelplan.

Proeven met aal over de dijk zetten

alex koelewijn
Alex Koelewijn, voorzitter DUPAN

De goedbezochte vergadering stond dit jaar in het teken van samenwerking voor het verbeteren van het palingbestand. Na de jaarrede volgde een presentatie van Han Walder, medewerker van de CvB, en Alex Koelewijn, voorzitter van de Stichting DUPAN over de twee pilot-projecten 'aal over de dijk zetten', die gepland zijn in Noord-Holland en Zeeland.

Het doel van deze pilots is om ervaring op te doen met het door beroepsvissers laten vangen van schieralen voor gemalen, waarna deze weer worden uitgezet in wateren waar ze vrij kunnen uitzwemmen naar zee om zich daar voort te planten. Op grond van deze ervaringen zal worden nagegaan hoe 'aal over de dijk zetten' ook op andere plaatsen in Nederland kan worden uitgevoerd.

In deze pilots zullen beroepsvisserij en sportvisserij , waterschappen, stichting DUPAN en het ministerie van EL&I samenwerken. DUPAN is bereid een groot deel van de kosten te dekken, maar verwacht ook dat overheid, sportvisserij en waterschappen een bijdrage zullen leveren.

Urgentie

alida van de wijk
Beroepsvisser Alida van de Wijk

Er volgde een levendige discussie, waarbij de beroepsvissers hun zorg uitspraken over de urgentie die het probleem van schieraaluittrek krijgt. Het visvriendelijk maken van de talrijke waterkrachtcentrales en gemalen is duur, en door de bezuinigingen bij waterschappen gaat de uitvoering van die aanpassingen veel langzamer dan gepland. Van de 4761 gemalen die Nederland kent, zouden volgens planning in 2015 zeker 1800 visvriendelijk zijn gemaakt. Helaas zijn er tot nu toe nog slechts 200-300 aangepast.

Sinds 2009 is er in het najaar een gesloten tijd van drie maanden voor de aalvisserij. Dit is de tijd dat de trek van schieraal op haar hoogtepunt is. Veel van de uittrekkende schieraal wordt nu vermorzeld door gemalen. Voor de beroepsvissers is dit een onbegrijpelijke zaak. Daarom zien zij het 'aal over de dijk zetten' door beroepsvissers als een snelle, veel goedkopere oplossing, die veel schieraal kan redden.

Sneller

De beroepsvissers stoorden zich aan het wantrouwen naar hen toe van de kant van de overheid, de waterschappen en de sportvisserij. Op grond van de Flora- en Faunawet zouden de verschillende partijen zich toch méér en sneller moeten inzetten om de paling te helpen door wat aan de gemalenproblematiek te doen.

Erlinde Kuijpers van het ministerie van EL&I sprak haar begrip uit voor de gevoelens van frustratie bij de beroepsvissers. Ze maakte echter duidelijk dat de Europese Commissie in het kader van het aalherstelplan toch eerst een waterdicht controlesysteem wilde zien. Ze maakte ook duidelijk dat het ministerie van EL&I haar volledige medewerking wil geven aan de proefprojecten.

Ook de aanwezige vertegenwoordigers van de sportvisserij spraken zich positief uit over de pilots. Ze zegden hun medewerking toe door het beschikbaar stellen van onbezoldigde opsporingsambtenaren (BOA’s) voor de controle en handhaving bij de pilots.

Alex Koelewijn van DUPAN deed een beroep op het ministerie, de waterschappen en de sportvisserij om een bijdrage te leveren aan de pilots. Men kan niet alle lasten op de schouders van de sector leggen, zeker niet als ieder overtuigd is van de urgentie van het probleem.

dick bakker erlinde kuijpers
Links: Beroepsvisser Dick Bakker Rechts: Erlinde Kuijpers van het Ministerie van EL&I

Vernieuwde website

Vervolgens werd de vernieuwde website van de CvB gepresenteerd door Cornelie Quist, medewerker van de CvB. Deze website is overzichtelijker en visueel aantrekkelijker gemaakt en bevat een schat aan informatie over de beroepsvisserij op de binnenwateren. Met de vernieuwde website wil de CvB haar diensten aan de leden vergroten. Daarnaast laat de website aan het brede publiek de vaak nog onbekende kanten van de beroepsvisserij zien. De CvB wil hiermee bijdragen aan een betere beeldvorming over de beroepsbinnenvisserij in Nederland.

Na de pauze volgde het besloten gedeelte van de algemene ledenvergadering.


Lees de jaarrede van CvB-voorzitter Jaap Geleijnse

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS