Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

Expert Visstandbemonstering volgens KRW

logo keurmerk visstandbemonstering

Beroepsvssers die de opleiding Visstandbemonstering volgens KRW hebben gevolgd, zijn expert in visstandbemonstering. Een aantal visserijbedrijven is in staat om bemonsteringen van de visstand uit te voeren volgens de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De Europese Kaderichtlijn Water (KRW) is een Brusselse regeling. Door deze regeling zijn waterbeheerders verplicht om eens per 3 tot 6 jaar inzicht te geven in de omvang en samenstelling van de visstand in hun wateren. Daarvoor dient de visstand bemonsterd te worden via nauw omschreven procedures en materialen.

Deze opleiding omvat het uitvoeren van de bemonsteringsvisserij tot en met het aan wal brengen van de gevangen vis. Belangrijke onderdelen zijn:

  • KRW-eisen voor bemonsteringen (vistuigen, bemonsteringsmethoden).
  • Voorzieningen die nodig zijn voor opslag en transport van de gevangen vis
  • Aanvraag vergunningen Visserijwet, Flora- en Faunawet, en Natuurbeschermingswet

Nadat de vis aan wal is gebracht, dient de vangst ook verwerkt te worden. Soms wordt dit werk door anderen gedaan. Beroepsvissers die deze opleiding hebben gevolgd, kunnen de visvangst echter ook zelf verwerken, geheel volgens de richtlijnen en procedures van de KRW. Ze kunnen daarmee een kant en klaar rapport aanleveren over de visstand.


Beroepsvissers die de opleiding 'Vissstandbemonstering volgens KRW' hebben gevolgd en die beschikken over de vereiste materialen, kunnen in aanmerking komen voor het Keurmerk Visstandbemonstering.

 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, brasem, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!