Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
16 juni 2011

Vissector zet 350.000 pootaaltjes uit in Eemmeer

eemmeer uitzet van pootaal

Visser Gerard Heimensen uit Spakenburg heeft op 16 juni 350.000 jonge palingen uitgezet het Eemmeer. Dit is een onderdeel van een meerjarig project voor herstel van de palingstand in Nederland. Het Eemmeer is gekozen omdat water en bodem er schoon zijn, en de schieraal er vrij kan uitzwemmen. Het doel van uitzetten van de pootaal is een verbeterde uittrek van schieraal, en daarmee een verbetering van de voortplanting. Zodat er weer genoeg glasaal op een natuurlijke manier ons land binnen kan zwemmen.


Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van pootaal is er daar een voorbeeld van, net als de uitzet van de kleinere glasaal en het naar zee terugbrengen van geslachtsrijpe paling. "Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Doeke Faber, voorzitter van het Productschap Vis.

De uitgezette pootaal is hele jonge paling die in een kwekerij enkele maanden is opgekweekt om hem weerbaarder te maken, waardoor de overlevingskans in de natuur vele malen groter is. Wanneer zij is opgegroeid tot volwassen dieren (de zogenaamde schieralen), kunnen ze vrij uitzwemmen naar de paaigronden in de Sargasso Zee om voor nageslacht te zorgen.


Financiële steun

rtl bij uitzetten pootaal eemmeer

De Nederlandse overheid heeft de uitzet van pootaal financieel ondersteund. Het ministerie van EL&I heeft voor herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010 – 2013 wordt jaarlijks € 375.000 beschikbaar gesteld.

De uitzet van glasaal en pootaal wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds.
De coördinatie is handen van het Productschap Vis, in samenwerking met de Stichting DUPAN. DUPAN verenigt de Nederlandse viskwekers, vissers en vishandelaren om te werken aan herstel van de aalstand in Nederland.

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS