Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

9 april 2014

Uitzet miljoenen jonge palingen begonnen

Begin april startte de uitzet van een ongekende hoeveelheid jonge palingen in de Nederlandse binnenwateren. Het wordt de grootste uitzet sinds decennia. Dit moet de Nederlandse palingstand een flinke impuls geven.

 

glasaaltjes uit frankrijkDe uitzet van deze grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van glasaal voor de Europese kusten. De glasaal wordt daar opgevist door Franse en Spaanse glasaalvissers.

Dit jaar zijn de hoeveelheden dusdanig groot, dat de prijs voor de glasaal flink is gedaald. De prijs komt dit jaar op 78 euro per kilo, terwijl er voorgaande jaren 445 tot 550 euro voor een kilo glasaal neergelegd moest worden.

Dit betekent dat Stichting DUPAN in dit voorjaar vier maal zoveel glasaal om uit te zetten kon aankopen dan in het voorjaar van 2013. Ook voor individuele beroepsvissers wordt het eindelijk weer mogelijk om op eigen kosten een flinke hoeveelheid glasaal te kopen om uit te zetten in hun eigen wateren.

DUPAN zet 10 miljoen glasalen uit

glasaal-uitzetten-veersemeer

De Stichting DUPAN organiseert de grootste uitzet van glasaal. Deze uitzet is medegefinancierd uit het Nederlands Operationeel Programma van het Europees Visserijfonds, en uit het Duurzaam Paling Fonds. Dit jaar gaat DUPAN zo'n 10 miljoen jonge palingen in de natuur uitzetten, samen met beroepsvissers en met de hulp van sportvissers.

De glasaal is opgevist aan de Franse kusten. De 7 cm kleine, doorzichtige visjes worden per vrachtauto naar Nederland vervoerd. De glasalen worden dan eerst gekeurd door deskundigen, voordat ze worden uitgezet. De overheid heeft de uitzetplekken speciaal geselecteerd als beste opgroeigebieden voor de jonge paling.

Wanneer de glasaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn opgegroeid, kunnen ze vanuit de uitzetgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

DUPAN heeft in april en mei diverse uitzetprojecten van glasaal en pootaal gepland.
Op 2 april zijn de eerste 3,5 miljoen Dupan-glasalen uitgezet in het Veerse Meer. Binnenkort worden er ook glasalen uitgezet in de Grevelingen. Beide locaties zijn in de provincie Zeeland.

glasaal tellen en wegen

Op maandag 7 april werd glasaal uitgezet in de Friese Boezem. De pootaal wordt op 21 mei uitgezet in het Tjeukemeer en het Sneekermeer. Beide locaties zijn in de provincie Friesland.

Op 7 april zette beroepsvisser Gaele Postma  25.000 glasaaltjes uit in het Lauwersmeer (Groningen). RTV Noord besteedde er aandacht aan via de reportage Massale uitzet jonge paling bij Zoutkamp (ook op You Tube in Noord Vandaag, na 11 min. 32 sec.).

Op 9 april heeft beroepsvisser Bert Bekendam 30.000 glasaaltjes uitgezet in de Noordoostpolder. Ze werden rechtstreeks ingevlogen vanuit Engeland op vliegveld Lelystad, en kregen zo snel mogelijk de vrijheid om op te groeien in de sloten en vaarten van de Noordoostpolder. Lees: Uitzet van 10 kilo glasaal in de Noordoostpolder.

Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de uitzet aanwezig te zijn. Nadere bijzonderheden over locaties en tijdstippen zijn te vinden op www.dupan.nl.

Op eigen kosten

Beroepsvissers zetten niet alleen in DUPAN-verband glasaal en pootaal uit. Dankzij de daling van de glasaalprijs zijn beroepsvissers nu ook weer in staat om op eigen kosten een flinke hoeveelheid glasaal te kopen. Ter verbetering van de palingstand zetten ze die dan uit in hun eigen wateren. De CvB komt haar leden hierin tegemoet door te bemiddelen tussen glasaalhandelaren en beroepsvissers, en te helpen met de logistiek.

Zo zetten beroepsvissers van de Noord Hollandse Bond van Beroepsvissers op 30 maart zo'n 337 kilo glasaal uit, onder andere in het Wormer- en Jisperveld.
Lees hierover: Palingen zwemmen over de Dorpsstraat.

In de Westeinderplassen (bij Aalsmeer) zette beroepsvisser Theo Rekelhof op 5 april 75.000 glasaaltjes uit. Hij deelt de kosten met de plaatselijke hengelsportvereniging Vislust en de gemeente Aalsmeer.
Lees hierover: Weer meer aal in Westeinder


Alle foto's: DUPAN

Bronnen:
- Uitzet glasaal en pootaal in april en mei (DUPAN)
- Miljoenen jonge palingen uitgezet in Zeeland (DUPAN)

Verder lezen:
Dossier Aalbeheer

 

 

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS