Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
10 november 2010

CvB neemt afstand van standpunt Samen Sterk over palingvisserij in december

Het bestuur van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) neemt afstand van het standpunt van Samen Sterk, de vereniging van beroepsvissers uit het gebied van de benedenrivieren, om geen gehoor te geven aan de oproep van het ministerie van EL&I om in december vrijwillig niet op paling te vissen.

Dit is het resultaat van een intern overleg dat het bestuur van de CvB met afgevaardigden van de aangesloten bonden heeft gevoerd. CvB-voorzitter Doede Visser: 'Openlijk afstand nemen van een bond binnen onze Combinatie valt ons zwaar. Het CvB-bestuur heeft echter gemeend dat het standpunt en de handelwijze van Samen Sterk de belangen van de gehele palingsector in ernstige mate schaden.'

Paling en voedselveiligheid

Het conflict vloeit voor uit de discussie in de Tweede Kamer over de aanwezigheid van te hoge gehalten dioxine en PCB's in paling uit het gebied van de benedenrivieren. Aanleiding tot dit debat op 6 oktober was een uitzending van de actualiteitenrubriek ZEMBLA. In deze uitzending was te zien dat paling uit de benedenrivieren in de handel terecht komt, terwijl deze paling niet voldoet aan de eisen voor voedselveiligheid.
Tijdens het Kamerdebat deed voormalig minister Verburg het verzoek aan de betreffende vissers om zonder voorwaarden vooraf, dus op vrijwillige basis, in de maand december niet op paling te vissen. Daarmee zou dan voorkomen worden dat paling uit de benedenrivieren op de markt komt.

De vereniging Samen Sterk, waarvan vrijwel alle vissers van de benedenrivieren lid zijn, heeft zich beraden over het verzoek van de minister. Samen Sterk is daarbij tot de conclusie gekomen dat zij hieraan geen gehoor wil geven.

Gebleken is verder dat Samen Sterk als onderdeel van de CvB tegen alle afspraken en procedures in zonder enige vorm van overleg het eigen standpunt naar buiten brengt, zowel naar het ministerie als ook naar de media toe. Samen Sterk doet dat bovendien op een wijze die constructief overleg vrijwel onmogelijk maakt.

Niet verenigbaar

Deze gang van zaken is besproken in het CvB-bestuur. Na uitvoerig overleg heeft het bestuur besloten dat het standpunt en de handelwijze van Samen Sterk in deze kwestie niet verenigbaar zijn met het standpunt en de visie van de CvB. Om die reden ziet het bestuur van de CvB zich genoodzaakt hiervan afstand te nemen.
Dat geldt des te meer omdat in het Kamerdebat van 8 november over de Visserijbegroting is gebleken dat het standpunt van Samen Sterk geprojecteerd wordt op alle palingvissers van Nederland.

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS