Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
27 april 2011

Beroepsvissers zetten glasaal uit

glasaal uit Engeland

Vissers van de Combinatie van Beroepsvissers hebben op 27 april een kwart miljoen glasaaltjes uitgezet in de Nederlandse binnenwateren. De 70 kilo glasaal is uitgezet in onder andere Friesland, natuurgebied De Wieden in noordwest-Overijssel en de Ankeveense plassen. In de meeste van deze gebieden is al jaren achtereen glasaal uitgezet, als bijdrage aan het herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.

De beroepsvissers hebben, ondanks de economisch moeilijke tijden in de visserij, € 30.000 geïnvesteerd in deze glasaal. Ze zijn voor hun aalvisserij voor een belangrijk deel afhankelijk van de uitzet van glasaal.

De glasaal was afkomstig uit Engeland en van een erg goede kwaliteit. In open wateren zoals de Friese boezem zal een deel van de glasaal als volwassen schieraal uitzwemmen naar de paaigronden in de Sargossa Zee om voor nageslacht te zorgen.


Ook uitzet glasaal met subsidie

Naast deze uitzet georganiseerd en betaald door de beroepsvissers zelf, werden op 27 april ook een half miljoen glasaaltjes uitgezet in de Veluwse Randmeren. Deze uitzet was onderdeel van het project 'Uitzet glas- en pootaal 2011-2013' onder leiding van het Productschap Vis. De financiering komt van de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

glasaal-hk61Het ging in dit geval om in totaal 113 kg glasaal uit Frankrijk. De eigenlijke uitzetting werd uitgevoerd door de beroepsvissers Henk Timmer en Meindert Klaassen. Zij hadden daarvoor hun tijd, hun boten (HK3 en HK61) en materialen beschikbaar gesteld.

Het Productschap Vis, zal naar verwachting over een paar weken nogmaals paling laten uitzetten. Voor de voorlichting rond dit project wordt samengewerkt met Dupan. De aankoop van de vis en de organisatie van de uitzet is in handen van de CvB-medewerkers Arjan Heinen en Magnus van der Meer.

 

Zie ook het nieuwsbericht over het uitzetten van glasaal in april 2010.

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS