Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

17 april 2014

Vissersechtpaar Bout Beroepsvisser van het Jaar 2014

Het vissersechtpaar Job en Miranda Bout uit Tholen is tijdens de jaarvergadering van de CvB op 16 april verkozen tot Beroepsvisser van het Jaar. Voorzitter Jaap Geleijnse overhandigde de oorkonde aan Miranda Bout, tesamen met het eerste exemplaar van de nieuwe CvB-brochure Vers uit Ambachtelijke Vangst. Miranda Bout heeft actief meegewerkt aan deze brochure met informatie over de Nederlandse beroepsbinnenvisserij en haar producten.


job en miranda bout beroepsvisser van het jaar 2014Het echtpaar Bout kreeg de titel vanwege hun innovatieve, professionele en transparante manier van bedrijfsvoering, hun actieve opstelling voor verduurzaming van de visserij, hun liefde voor het ambacht en het product, hun goede manier van samenwerking binnen en buiten het bedrijf, hun inzet voor een positieve beeldvorming over de beroepsbinnenvisserij, en het leveren van een belangrijke bijdrage aan het versterken van de organisatiegraad binnen de sector.

De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) heeft de titel Beroepsvisser van het Jaar in 2007 ingesteld om beroepsvissers in het spotlicht te zetten die een belangrijke voorbeeldfunctie hebben bij de inspanningen om de beroepsvisserij in de binnenwateren ook in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen.

 

Liefde voor het ambacht

Miranda en Job Bout hebben samen een zeer divers visserijbedrijf. Divers aan visserijen en divers aan manieren om met visproducten geld te verdienen. Zij delen hun liefde voor het ambacht, en erkennen elkaars kwaliteiten en het belang van een goede samenwerking binnen het bedrijf. Ook zoon Sjaak werkt mee, en daarnaast nog een aantal jongens om in het bedrijf ervaring op te doen.

Job vist in harmonie met de natuurkalender. Vanaf mei tot november vist hij met de ringzegen op harder in de Westerschelde, de Oosterschelde en de Voordelta. Hij gebruikt hiervoor een grotere maaswijdte dan de wet toeschrijft, om de visstand te beschermen. In het najaar en winter vist hij op wolhandkrab.

vis van job boutJob is ook experimenteel begonnen met de ankerkuilvisserij op sprot, een van de oudste visserijen in Nederland. Daarnaast doet hij visstandonderzoek voor met name de Belgische waterbeheerders INBO.

Miranda is de drijvende kracht achter de promotie van het bedrijf en de producten. Dit doet ze naast een parttime baan in de zorgsector en het runnen van een groot gezin.

Harders

De laatste jaren kwam Miranda tot de conclusie dat het anonieme spel op de visafslag hen niet de juiste prijs voor hun kwaliteitsproducten leverde. Zij is daarop naar topkok Edwin Vinke gestapt. Ze leverde hem een halve kist harders, met de vraag of hij daar iets van kon maken. Dat heeft hij gedaan, en in het filmpje Harderen in de Zeeuws delta noemt Edwin Vinke de harder de meest miskende vis van Zeeland.

Intussen verschijnt de harder van Job steeds vaker op het menu van gerenommeerde restaurants, die er een veel betere prijs voor geven.

Job en Miranda investeren bewust in professionalisering van hun bedrijf. Ze hebben een nieuwe moderne loods gebouwd, met een speciaal deel voor de verwerking van de vis. Ook investeert Job ieder jaar in nieuwe vangsttechnieken.

Miranda speurt veel op het internet naar nieuwe productinformatie. Zo is zij ertoe gekomen om van kuit van de goudharder 'botarga' te maken. Deze gedroogde kuit heeft een sterke eigen smaak. Een kleine hoeveelheid ervan kan een gerecht een speciale smaak geven.

Miranda is nu ook bezig om de met de ankerkuil gevangen sprot als fingerfood of vischips in de markt te zetten.

Een goede naam

hardervisserij met job bout

Miranda zag in dat verkoop van hun visproducten rechtstreeks aan vaste klanten een meerwaarde opleverde. Ze konden de klant nu immers rechtstreeks vertellen wie ze zijn, waar hun vis vandaan komt, en hoe deze is gevangen. Dit leverde hen ook een goede naam op.

Miranda vindt het een uitdaging om met nieuwe consumenten in gesprek te gaan, zoals met de jongerenbeweging van Slow Food, en is niet bang voor kritische vragen.

Voor de promotie van hun visserij en visproducten maken Miranda en Job actief gebruik van sociale media als YouTube, een eigen website, Facebook en Twitter.

Dankzij de samenwerking met de Stichting Goede Vissers en Lekker Regionaal Product komt het visserijbedrijf van Job en Miranda ook extra onder de aandacht bij de afnemers en in de media. Inmiddels is Miranda bestuurslid van Goede Vissers, en zoekt zij samen met andere vissers naar innovatieve oplossingen voor het organiseren van de afzet van de vis.

In 2013 hebben Goede Vissers, onder wie Miranda en Job, de Lidl Duurzaamheidsprijs gewonnen. En eind maart 2014 jaar zijn de harder en botarga van Job en Miranda gecertificeerd met het Zeeuws streekproduct keurmerk Zeker Zeeuws.

Mensen enthousiast gemaakt

Miranda behoort ook tot de actieve kern van de werkgroep Promotie van de CvB, en heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Open Dag van de Nederlandse Binnenvisserij. Tijdens hun Open Dag in Tholen was er enorm veel interesse. Ze hebben toen weer heel wat mensen enthousiast gemaakt voor hun lekkere visproducten.

Ook heeft Miranda een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe CvB-brochure Vers uit Ambachtelijke Vangst.

 

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS