Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
29 augustus 2012

Marktkansen voor de wolhandkrab

Er bestaat een omvangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse wolhandkrab, is de conclusie van een LEI-onderzoek naar de markt voor wolhandkrab. Afnemers zijn vooral Chinese, Japanse en Koreaanse consumenten in de Europese grote steden. Om deze marktkansen te benutten, is meer samenwerking nodig in de keten, stellen de onderzoekers. Voor het organiseren van promotie, maar ook om aan uitdagingen als het vangstverbod te werken.


Vanaf 1 september 2012 gaat de visserij op wolhandkrab weer van start. In totaal hebben 33 beroepsbinnenvisserijbedrijven zich aangemeld bij het Productschap Vis om op de wolhandkrab te vissen. Van deze 33 bedrijven vissen er 10 op de regionale binnenwateren, 20 op het IJsselmeer en 3 in zowel kustwater als binnenwater.

wolhandkrab

Een aantal Friese vissers vist eveneens op wolhandkrab, maar doet dat binnen de regeling voor het decentrale aalbeheer. In Friesland mogen de vissers het hele jaar rond met aalvistuigen vissen, op voorwaarde dat zij gedegen gecontroleerd vissen binnen het hen toegewezen quotum aan aal.

De visserij op wolhandkrab biedt nieuwe kansen voor de beroepsbinnenvisserij. Met het oog hierop heeft de Kenniskring Binnenvisserij aan het onderzoeksinstituut LEI-Wageningen Universiteit gevraagd om een marktverkenning uit te voeren, en zo inzicht te krijgen in de huidige markt, de potentiële markten en de promotiemogelijkheden van de wolhandkrab.


Nederlandse keten

In augustus verscheen het eindrapport, De wolhandkrab, een Hollandse exoot; Een marktverkenning. Onderzoekers Tom Bakker en Wim Zaalmink brachten de keten en de marktmogelijkheden in kaart. Ze verzamelden bestaande informatiebronnen en interviewden betrokkenen. Om meer te weten te komen over de consumptie van wolhandkrab, is gesproken met consumenten uit China, Korea en Japan.

In 2010 bedroeg de totale vangst van wolhandkrab in Nederland circa 140 ton. Ongeveer de helft was afkomstig uit het rivierengebied, en de andere helft uit het noorden en het IJsselmeergebied.

De Nederlandse keten voor wolhandkrab bestaat uit ongeveer 250 beroepsvissers en drie handelaren die het product exporteren. In de afgelopen jaren is de prijs per kilo wolhandkrab gestegen naar circa 10 euro in 2010. Na instelling van het vangstverbod in het rivierengebied (vanwege vervuiling met dioxine) steeg de kiloprijs verder naar circa 12 euro.

Voor veel consumenten in China, Korea en Japan is de wolhandkrab een delicatesse, die gemiddeld tussen de één tot vijf keer per jaar wordt geconsumeerd. In de regio-Shanghai eet men het product zelfs aanzienlijk vaker.


Afzet 5 tot 10 keer ze hoog

De afzet van de Nederlandse sector voor wolhandkrab zou in potentie 5 tot 10 keer zo hoog kunnen zijn, stellen de geïnterviewde handelaren. Om deze groei te realiseren, is een effectieve promotie nodig. Deze moet gericht worden op potentiële afnemers van Chinese, Japanse of Koreaanse afkomst in de grote Europese steden. Mogelijke instrumenten zijn: advertenties in vakbladen, communicatie via netwerken van handelaren, en certificering.

 

De wolhandkrab, een Hollandse exoot; Een marktverkenning. LEI-rapport 2012-006.
Auteurs: Bakker, T. en W. Zaalmink. 38 pagina's. Download het rapport (pdf-bestand, 1,6 mb)

Zie ook TV-uitzending Eenvandaag van 22 augustus 2012: Exotische krab - ongewenste pestkop wordt goudmijn

Op deze website:
* Informatie over wolhandkrab,
* Recepten met wolhandkrab,
* Verkoopadressen verse vis, waaronder wolhandkrab.


Illustratie uit het LEI-rapport:
kansen wolhandkrab

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS