Afdrukken E-mailadres

Belangrijke websites over visstand en visstandbeheer

De onderstaande adressen zijn van belang voor de visstand en het visstandbeheer op de Nederlandse binnenwateren.

 1. Nieuwe website van de Visstandbeheercommissies : www.visstandbeheercomissie.nl
 2. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) : www.minlnv.nl
 3. Het LNV-Loket geeft informatie over de uitvoering van de wet- en regelgeving van het ministerie van LNV: www.hetlnvloket.nl
 4. Productschap Vis : www.pvis.nl
 5. Producenten Organisatie IJsselmeer (PO IJsselmeer ) : www.vissersbond.nl
 6. Digitaal kompas over consequenties van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW): www.krwkompas.nl
 7. Gemeentelijke waterambassadeurs: via KRW Kompas
 8. Unie van Waterschappen en regionale waterschappen : www.uvw.nl
 9. Voor vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid: www.helpdeskwater.nl
 10. Sportvisserij Nederland : www.sportvisserijnederland.nl
 11. Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) : www.vwa.nl
 12. Ruimte voor de Rivier : www.ruimtevoorderivier.nl
 13. Platform voor uitwisseling van informatie, kennis en ideeën op het gebied van vissen, visserij en de omgeving van vissen: www.vissennetwerk.nl
 14. De Stichting DUPAN wil met concrete activiteiten de palingstand in Nederland duurzaam verbeteren: www.dupan.nl
 15. IMARES, gevestigd in Wageningen, is een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op marien ecologisch onderzoek: www.imares.wur.nl
 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Agenda Kort

Uw mening

Wat is uw mening over de nieuwe website?