Afdrukken E-mailadres

21 april 2010

Uitzet glasaal door nieuwe stichting Dupan

Voor een duurzame palingsector

Wolphaartsdijk, Viswekers, vissers en vishandelaren hebben de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland duurzaam op peil te brengen. Daartoe is vandaag een convenant getekend waarin de partijen zich bereid verklaren om samen te werken en een fonds op te richten waaruit de komende jaren zal worden geïnvesteerd in het herstel van de palingstand.

Het convenant werd vandaag door de drie partijen uit de palingsector ondertekend ter gelegenheid van de uitzet van de eerste glasaal in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal 2010’ dat door het Productschap Vis wordt geleid. De eerste uitzetting betreft 170 kg glasaal in het Veerse Meer. Deze eerste uitzet is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met het ministerie van LNV in het kader van het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ wordt uitgevoerd. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis.

Duurzaam op peil brengen

Het moet beter met de palingstand in Nederland. Over de oorzaak van de afname is nog maar weinig bekend. Vast staat dat jonge paling het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks kan bereiken, terwijl volwassen exemplaren de wateren niet kunnen verlaten om hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken. Met het convenant willen de palingkwekers, -vissers en -handel/verwerkers, die tezamen 80% van de palingsector vertegenwoordigen,de palingstand duurzaam veilig te stellen en daarmee een bijdrage leveren aan het duurzaam in stand houden van de soort en exploitatie mogelijk maken.

Onderzoek

Door de partijen uit de palingsector is een convenant getekend waarin men zich bereid verklaart om samen te werken aan een duurzaam herstelplan. Daartoe wordt de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) opgericht. Deze stichting zal zich in samenwerking met een het ministerie van LNV gaan inzetten voor een duurzaam nationaal aalherstelplan waarmee het herstel van deze vissoort wordt gewaarborgd. Namens de stichting DUPAN zegt William Swinkels: 'Wij willen een fonds oprichten waaruit de komende jaren wordt geïnvesteerd in diepgaand onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek als basis voor gefundamenteerd beleid voor een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.'

Verantwoord

DUPAN vindt dat er meer inzet kan worden gepleegd dan het huidige Aalherstelplan van de overheid verplicht. Swinkels: Je lost het probleem niet op met een vangstverbod; en stoppen met het eten van paling is ook geen goede oplossing. Wij willen op een verantwoorde manier paling mogen vangen, kweken en eten. Daarom nemen wij nu het voortouw voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar wat er nu werkelijk aan de hand is met de palingstand in ons land. Tegelijkertijd willen wij de paling structureel uitzetten en de vangstmethoden verbeteren. Voor de duurzame verwerking worden er nieuw ontwikkelde technieken ingevoerd. Met een duurzame exploitatie is de sector in staat om ook in de toekomst er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende glas- en pootaal wordt uitgezet. En door geslachtrijpe aal naar zee te helpen, dragen vissers ertoe bij dat de soort op verantwoorde wijze in stand kan blijven.'Over DUPAN:
De DUPAN is het samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) en de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). Verenigd in DUPAN willen deze partijen activiteiten ontplooien die bijdrage aan de realisatie van een duurzaam herstel en instandhouding van de aalstand in de Nederlandse binnenwateren; oplossingen brengen voor diervriendelijke vangst, kweek en verwerking van aal; komen tot een milieuverantwoord en duurzaam productieproces; duurzame instandhouding van de Nederlandse palingsector.

Over Productschap Vis:
De Nederlandse vissector is goed georganiseerd. Vissers, vis- en schelpdierkwekers, visverwerkers, groothandelaren en detaillisten, iedereen heeft z'n eigen belangenorganisatie. Maar daarnaast hebben zij ook gezamenlijk hun krachten gebundeld, in het Productschap Vis.Bron: persbericht van Dupan en het Productschap Vis

 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Agenda Kort

Uw mening

Wat is uw mening over de nieuwe website?
 

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS