Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

1 juli 2010

Rivierkreeften per 1 juli onder Visserijwet

Op 1 juli zijn de regels voor het vangen van uitheemse rivierkreeften veranderd. Sinds die datum valt deze vangst onder de Visserijwet. Daardoor geldt voor deze soorten de reguliere visserijwetgeving.
Voor de uitheemse rivierkreeften is bovendien een extra vereiste toegevoegd: ze mogen niet worden uitgezet. De reden is dat uitheemse rivierkreeften schade kunnen toebrengen aan de ecologische waterkwaliteit. Het uitzetverbod geldt overigens niet voor de Chinese wolhandkrab.

Het vissen op wolhandkrab en rivierkreeften mag voortaan alleen gebeuren met de vistuigen die in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 worden genoemd. Deze vistuigen mogen, voor zover dit beroepsvistuigen betreft, bovendien alleen worden gebruikt door vissers met minimaal 250 hectare viswater en met jaarlijks minimaal 8500 euro bruto aan visserij-inkomsten.
Het uitzetten van rivierkreeften in binnenwateren is voortaan altijd verboden, zonder uitzonderingen.

Bijvangst

Tot 1 juli mocht bijvangst van uitheemse rivierkreeften behouden worden. Vanaf 1 juli mogen uitheemse rivierkreeften alleen behouden worden als je volledig visrecht of schaaldierrecht hebt, of wanneer je gerechtigd bent om deze soorten als bijvangst te behouden. In alle andere gevallen moeten de rivierkreeften teruggezet worden op de plek waar ze zijn gevangen.

Het ministerie van LNV heeft daarom per 1 januari 2010 in alle huurovereenkomsten voor beroepsvissers de bepaling opgenomen, dat meegevangen wolhandkrabben en uitheemse rivierkreeften mogen worden behouden. LNV roept andere verhuurders van visrecht op om ook deze bepaling op te nemen in hun huurovereenkomsten.


Bron: Jeroen Ostendorf en José Vos (ministerie van LNV) in H2O nr. 9, 2010, blz 5.
H2O is een vaktijdschrift op het gebied van watervoorziening en waterbeheer, Website: www.vakbladh20.nl.


Klik hier voor het volledige artikel

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS