Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
15 maart 2011

Binnenvissers in petitie aan Tweede Kamer:

Voorkom kille sanering

petitie-cvb

"De binnenvisserij zit in zwaar weer. Er worden mokerslagen uitgedeeld", aldus Doede Visser, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). De helft van de binnenvisserij dreigt te verdwijnen. Binnenvissers die getroffen worden door het vangstverbod voor paling in met dioxine vervuilde wateren  hebben op 15 maart een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze vragen steun voor hun aanpak om een kille sanering te voorkomen.
Volgens deze aanpak krijgen de getroffen vissers dit jaar compensatie op basis van hun besomming van de afgelopen jaren. Bovendien gaat de sector dan voor eind 2011 jaar een totaalplan opstellen voor sanering en herstructurering van de gehele binnenvisserij.


80 Binnenvisserijbedrijven

De aangeboden petitie was samengebonden met boetgaren en een boetnaald, waar vissers traditioneel hun netten mee boeten. "Hiermee willen we de politiek duidelijk maken dat wij de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen", aldus binnenvissersvrouw Marja Bekendam uit Genemuiden.

Het gaat om ruim 80 binnenvisserijbedrijven in gebieden die vervuild zijn met dioxine en PCB's en die geen paling en wolhandkrab meer mogen vangen en verkopen. Dat betreft bijna het gehele Nederlandse rivierengebied van de grens tot aan de Noordzee. Meer dan 80 visserijbedrijven, over het algemeen generaties oude familiebedrijven, zullen hierdoor van de ene op de andere dag brodeloos worden. Staatssecretaris Bleker wil hen slechts een minimale compensatie geven.

Een tweede oorzaak van de noodsituatie bij de binnenvissers is de invoering van de Europese Aalverordening en de verminderde werkgelegenheid die daar op korte tealrmijn het gevolg van is.


Toekomst als gezonde beroepsgroep

aanbiedenpetitie

De petitie werd aangeboden aan leden van de Kamercommissie Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I). CvB-voorzitter Doede Visser zette in een toespraak de problemen op een rijtje. Waarna hij steun vroeg voor zijn aanpak van de onvermijdelijke sanering.

"Het is onze vaste wil om de beroepsvisserij toekomst te geven als een gezonde en maatschappelijk gewaardeerde beroepsgroep. Zoiets gaat niet zonder slag of stoot want vissers hebben hun ziel en zaligheid verpand aan de visserij. En als dan je toekomst dreigt te verdwijnen, dan doet dat pijn, heel veel pijn."


Hieronder de belangrijkste delen van de toespraak van Doede Vissers.

"De binnenvisserij zit in zwaar weer. Er worden mokerslagen uitgedeeld.

  • Door de dioxine worden van 85 vissers de huurovereenkomsten ingetrokken. Zij mogen niet meer vissen.
  • Door het uitvoeren van Europese aalverordening verdwijnen er van de overige vissers ten minste nog eens de helft.
  • Voor het alternatief: visserij op schubvis wordt geen of weinig ruimte gegeven.
  • En dan hebben we ook nog te maken, niet met 1 maar met 2 koepelorganisaties in de binnenvisserij, de CvB en de PO IJsselmeer.

Wij hebben uitwerkte oplossingen voor deze problemen. En hebben die ook neergelegd bij het ministerie. Zo komen wij uiterlijk 1 april met een systeem van Integraal Keten Beheer waarmee wordt voorkomen dat er vervuilde paling op de markt komt.

En verder is het onze nadrukkelijke wens de twee huidige koepelorganisaties te laten samengaan in één organisatie, zodat wij eensgezind de belangen van de vissers kunnen behartigen."


Onjuist en onredelijk

petitiecvb-doedevisser

"De staatssecretaris zegt dat hij voor de vervuilde paling geen compensatie wil geven, omdat die toch onverkoopbaar is. Maar wat is het verschil tussen onverkoopbare paling en onverkoopbare spruitjes in Moerdijk? Voor die spruitjes werd wel compensatie verleend.

Palingvissers hebben hun visrechten vaak voor vele tienduizenden tot honderdduizenden euro's gekocht. Die visrechten zijn niet alleen de bron van hun inkomen maar vormen ook een belangrijk deel van het pensioen van de palingvissers. Met het intrekken van de visrechten is het inkomen weg en is die oudedagsvoorziening in één klap waardeloos geworden.

Palingvissers hebben bedrijfsmiddelen die speciaal voor de palingvisserij zijn aangeschaft. Denk aan netten en fuiken, maar ook aan vaar- en voertuigen, aalvistuigen, opslagfaciliteiten, rookinstallaties. Vorig jaar hebben vissers nog voor grote bedragen aangepaste aalfuiken laten maken voor de visserij op wolhandkrabben. Ook deze materialen zijn nu in één klap waardeloos geworden.

Een aantal van de getroffen visserijbedrijven zit binnenkort met overtollig personeel. En ook dat brengt forse kosten met zich mee.

Laat mij ter voorkoming van misverstanden één ding duidelijk zeggen. De beroepsvissers zijn het volstrekt eens met de Tweede Kamer dat paling met te veel dioxine niet in de voedselketen mag komen.
Maar om de rekening van dioxine vervuiling bij de 85 vissers neer te leggen en niet bij de vervuilers, dat is onjuist en onredelijk!"


Nieuw toekomstgericht bedrijfsmodel

"Voor de toekomst van de binnenvisserij in Nederland zijn er twee scenario's: of via sanering en herstructurering de overgang naar een kleinere, maar gezonde en maatschappelijk gewaardeerde beroepsgroep; of een stille dood via een kille sanering.

Er wordt op dit moment door de sector onder hoogspanning gewerkt aan de uitwerking van de mogelijkheden voor sanering en herstructurering. Maar dat vergt tijd. En die tijd hebben de vissers uit de dioxinegebieden niet, want zij zitten vanaf 1 april zonder inkomsten.

Daarom vragen wij u het volgende

  1. Compenseer voor 2011 de vissers uit de dioxinegebieden op basis van hun besomming van de afgelopen jaren.
  2. Geef onze sector de mogelijkheid om voor het eind van dit jaar een totaalplan voor Sanering en Herstructureringvan gehele binnenvisserij op te stellen. Daarbij zullen we laten zien hoe de beroepsvisserij vanuit de huidige zorgwekkende situatie kan toegroeien naar een nieuw toekomstgericht bedrijfsmodel "Beroepsvisserijbedrijf 2020."

cbv-petitie15mrt2011

Meer lezen?

Enkele lezenswaardige berichten over de noodsituatie bij de visserijbedrijven:

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS