Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende
6 april 2011

Palingsector op weg naar keurmerk

plan-ikb-paling

De palingsector heeft een opzet gemaakt voor een keurmerk voor paling. Dankzij ‘integraal ketenbeheer’ (IKB) krijgt de consument garanties voor kwaliteit, duurzaamheid, diervriendelijkheid en veiligheid van het product paling. "Dit laat zien dat de palingsector in Nederland innovatief is en haar verantwoording neemt naar de consument", zo reageert Kees Oomen van het ministerie van EL&I. De consument herkent IKB-paling in de toekomst aan de vermelding op de verpakking.

Vissers, kwekers en handelaren werken samen met het Productschap Vis aan het kwaliteitskeurmerk voor het product paling. Hiervoor is de regeling IKB Paling opgesteld. Het ontwerp daarvan is op 6 april aangeboden aan Kees Oomen, directeur Agroketens en Visserij van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

In het najaar van 2010 stelde de sector zich tot doel uiterlijk 1 april 2011 een regeling voor Integrale Ketenbeheersing (IKB) te presenteren. Met de aanbieding van het ontwerp door Alex Koelewijn, voorzitter van stichting DUPAN (Duurzame Paling Nederland), is aan dit verzoek voldaan. Verschillende branches in Nederland passen al integrale ketenbeheersing toe. Voorbeelden zijn de varkenssector en de pluimveesector.

Volledig traceerbaar

aanbieding plan IKB-paling

Producten die onder de regeling IKB Paling vallen, komen van kwekerijen of uit de natuur in Nederland. De herkomst ervan wordt gecontroleerd en is volledig traceerbaar. IKB-paling is met zorg behandeld in kwekerij of door de visser.

Kees Oomen is blij dat de ontwerpregeling er nu is. "Met de maatregel van de staatssecretaris, die het vissen op paling in vervuilde gebieden uitsluit, is de voedselveiligheid van paling nu goeddeels gegarandeerd. Dit initiatief voor IKB Paling gaat echter veel verder: het laat zien dat de palingsector in Nederland innovatief is en haar verantwoording neemt naar de consument ten aanzien van duurzaamheid, kwaliteit en diervriendelijkheid."

Een huzarenstuk

DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn: "De gezamenlijke partijen die de IKB Paling hebben ontwikkeld, hebben een huzarenstuk geleverd door in vier maanden tijd dit ontwerp te leveren. Zowel de Combinatie van Beroepsvissers, de Producenten Organisatie IJsselmeer, DUPAN en het Productschap Vis hebben veel tijd vrijgemaakt om de datum van 1 april te halen. De achterban werd tijdens de ontwikkeling betrokken en heeft de opstellers van belangrijke inbreng voorzien."

"Nu het ontwerp klaar is, streven we naar een snelle invoering ervan", stelt Koelewijn. "Een eerste pilot zal snel starten met het tracking & tracing-systeem uit de IKB-regeling."
Bij de uitwerking van het ontwerp wordt de palingsector opnieuw nauw betrokken. In de komende weken start de werkgroep een ronde door het land om de regeling te toetsen. Een onafhankelijke certificerende instelling zal de controle op naleving van de regeling uitvoeren.

Iedereen in de productieketen - van de palingvisser, palingkweker tot de palinghandelaar en palingverwerker - kan aan de IKB Paling-regeling deelnemen.

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS