Afdrukken Tip een bekende
28 september 2010

REACTIE PALINGSECTOR OP UITZENDING ZEMBLA OVER DIOXINE IN PALING

Palingsector bepleit volledige transparantie van de herkomst van paling

De Nederlandse vissector pleit in alle opzichten voor volledige transparantie en traceerbaarheid van visproducten in de keten. Ondernemers binnen de palingsector dienen te handelen volgens de bestaande wetgeving. Ze dienen daarop door de daartoe bevoegde instanties te worden gecontroleerd. Ingeval wilde paling niet voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft aanwezigheid van een vervuilende stof als dioxine, behoort deze niet op de markt terecht te komen.

Het is triest te moeten constateren dat visserijbedrijven die vaak al honderden jaren op de rivieren vissen, nu het slachtoffer dreigen te worden van dit milieuprobleem. Als er bedrijven hierdoor in moeilijkheden komen, terwijl ze daar part noch deel aan hebben gehad, zullen ze op reële wijze gecompenseerd moeten worden.

Dit stelt het Productschap Vis mede namens de stichting DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland) in reactie op de tv-uitzending van Zembla op 25 september jl. In deze uitzending werd aangetoond dat een deel van de gevangen paling uit risicogebieden op ondoorzichtige wijze wordt vermengd met het overgrote deel van de palingvangst in Nederland (98%) die geen enkel risico vormt voor de gezondheid van consumenten.

De paling die in Nederland wordt verhandeld, is voor maar liefst 95% zogenoemde kweekpaling. Deze aal is opgekweekt vanaf glasaal die niet afkomstig is uit zogenoemde risicogebieden. Ook de wilde paling uit regio’s zoals Noord-Holland, Groningen, Friesland en het IJsselmeer voldoet aan de vereiste normen.
Van alle op de markt verkrijgbare paling blijkt ongeveer 2% mogelijk gezondheidsrisico’s met zich mee te brengen.

Daarnaast dienen de gestelde normen voor aanwezigheid van dioxines altijd in relatie te worden gebracht met zowel de frequentie van de consumptie, als de hoeveelheden die de consument nuttigt.
Dit alles neemt niet weg dat de consument recht heeft om te weten wat hij eet.

.

Rijswijk, 28 september 2010


De Stichting DUPAN is een recent opgericht samenwerkingsverband van organisaties van vissers, kwekers en palinghandelaren. DUPAN zet zich in voor een transparante en duurzame palingsector. Op die manier krijgt de consument niet alleen volledig inzicht in de herkomst van zijn paling, maar ook in de duurzaamheid daarvan.

 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Agenda Kort

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS