Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

20 januari 2014

Opnieuw meer glasaal voor de Europese kusten

Er lijkt een eind te zijn gekomen aan de jarenlange lage intrek van glasaal in Europa. Al drie opeenvolgende jaren kent Europa een stijgende lijn in de glasaalintrek. Ook in Nederland hebben onderzoeksbureaus een duidelijke toename geconstateerd.


Het glasaalseizoen 2011-2012 toonde voor het eerst sinds jaren een hogere intrek van glasaal, zowel bij de golf van Biskaje als aan de Noordzeekust. Het daarop volgende glasaalseizoen 2012-2013 was in heel Europa nog een stuk beter.

In Nederland is de intrek van glasaal in de Waddenzee de afgelopen jaren goed in kaart gebracht. Het tussentijdse rapport van Wintermans Ecologenbureau over de intrek van trekvis vanuit de Waddenzee in 2013 vermeldt een duidelijke toename van de glasaalintrek (Trekvisaanbod langs de Waddenzeekust. Gegevensverslag monitoring voorjaar 2013).

omslagfoto WEB-rapport 13-03De intrek in Nederland kwam in 2013 pas laat op gang vanwege de aanhoudende kou, maar eind mei en begin juni werd er op alle meetpunten veel glasaal opgevangen. Op sommige locaties gaat het om indrukwekkende hoeveelheden.

Met name bij Roptazijl en Zwarte Haan in Friesland zat veel glasaal voor de kust. Bij Roptazijl is een hevel die de glasaal naar binnen laat. Bij Zwarte Haan echter klotsen de glasalen tegen de dijk op en kunnen niet intrekken naar de binnenwateren.


Een ander onderzoek betreft glasaalintrek bij de effluentpijp van de zuiveringsinstallatie in Wieringen (Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI's, december 2013). Het bureau Visserijservice Nederland ving op die locatie in vijf nachten 141.000 glasalen. Op 16 mei en 17 mei werd twee nachten achter elkaar gevist. Beide nachten werd er 10 kg glasaal gevangen.

Glasaalseizoen 2013-2014 nog weer beter

Het glasaalseizoen 2013-2014 lijkt in Zuid-Europa nog weer beter dan dat van de afgelopen twee jaar (Bron: The Guardian, European eels caught in record numbers for third year running,14-1-2014). Deze glasaal moet nog voor de Nederlandse kust komen.

In Spanje en Frankrijk zijn de glasaalvangsten groot. In Spanje bestaat geen vangstquotum en is de glasaalvisserij moeilijk te reguleren omdat er ook recreatief op glasaal gevist wordt. In Frankrijk zijn de glasaalvissers wel gebonden aan een vangstquotum, anders zouden ze veel meer kunnen vangen. De glasaalvissers in de Ardour en de Gironde hadden binnen een paar weken hun vangstquota al vol.

Door het grote aanbod glasaal in Frankrijk zakten de prijzen die de vissers krijgen. De Franse glasaalvissers van de Loire hebben daarom hun vangstseizoen uitgesteld.


Lees ook: ICES ziet trendbreuk: meer glasaal


Verder lezen op deze website: Dossier Aalbeheer

 

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS