Afdrukken Tip een bekende
10 februari 2011

Lobby bij Europarlement voor betere aanpak aalbeheer

glasalenGebrek aan glasaal is een groot probleem bij projecten voor herstel van de palingstand in Europa. De glasaal zou moeten worden uitgezet in de Europese binnenwateren, om daar op te groeien tot geslachtsrijpe paling. Een belangrijke oorzaak van dit tekort is het gebrek aan regulering van glasaalvisserij en -handel. De handel verkoopt de glasaal liever aan palingkwekers, vooral Chinese. De CvB lobbyt bij het Europese parlement voor betere Europese afspraken over het aalbeheer inclusief de glasaal.


Vertegenwoordigers van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), onder leiding van Jaap Geleijnse, hebben op 7 februari een overleg gehad met Lambert van Nistelrooy, lid van de EVP, de christen-democratische fractie in het Europese parlement. Onderwerp was de noodzakelijke rol van het Europarlement bij het verbeteren van het aalbeheer in Europa.

Op dit moment heeft iedere Europese lidstaat een eigen aalherstelplan. Er is onvoldoende zicht op hoe deze plannen bijdragen aan het herstel van de aalstand. Niet duidelijk is hoe de aalvisserij gereguleerd wordt, hoe omgegaan wordt met vervuiling, migratiebarrières en de beschikbaarheid van glasaal voor palingherstel. In de ogen van de CvB moeten er afspraken gemaakt worden over de gehele aalvisserij in Europa, inclusief de kweek en de glasaalvisserij.

Een actueel knelpunt bij het herstel van de palingstand in Europa is het gebrek aan glasaal (heel jonge paling) voor uitzetting in de Europese binnenwateren. Daar kunnen ze opgroeien tot schieraal (geslachtsrijpe paling). Glasaal wordt namelijk van glasaalvissers (veelal uit Frankrijk) opgekocht voor de palingkwekerijen. Daardoor komt deze paling niet in de natuur terecht. Tot begin dit jaar werd ook veel glasaal naar Chinese palingkwekers geëxporteerd. China betaalt namelijk een goede prijs voor de glasaal.


Franse glasaalvisser tegen exportverbod

uitzetten-glasaal-veersemeer

Ter bevordering van het aalherstel heeft de EU recentelijk besloten tot een verbod op de export en import van paling in 2011. Dat betekent dus geen import van glasaal uit landen als Marokko en Tunesië, maar ook geen export van glasaal naar China. Het exportverbod is tot stand gekomen onder druk van de Noord-Europese lidstaten. De Sustainable Eel Group heeft hierbij veel lobbywerk verricht. De Stichting Duurzame Palingsector (DUPAN), waarvan de CvB deel uitmaakt, is aangesloten bij deze groep.

De Franse glasaalvissers zijn tegen het exportverbod van glasaal naar China. Enkele Franse onderzoekers en zelfs de Franse tak van het Wereldnatuurfonds ondersteunen hun protesten. Volgens hen maakt het voor aalherstel geen verschil of de glasaal naar de Europese palingkweek gaat of naar de Chinese. Voor het inkomen van de Franse glasaalvissers maakt het een wezenlijk verschil, want de Chinezen betalen veel beter. De prijs die de Europese palingkweek voor glasaal betaalt, is volgens de Franse vissers onvoldoende om van te bestaan.

Om aan deze bewaren tegemoet te komen, zou voor glasaal bestemd voor aalherstelprojecten een redelijke prijs moeten worden betaald. De overheden stellen daarvoor echter geen budgetten beschikbaar.


Gezamenlijke oplossingen zoeken

De uitdaging is, aldus de CvB, een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel is. En die bevordert dat er voldoende glasaal beschikbaar komt voor palingherstel.
De CvB gaat nu een brief schrijven naar het Europarlement met een voorstel voor een bijeenkomst met relevante partijen uit Frankrijk en Nederland. Deze partijen kunnen dan gezamenlijke oplossingen zoeken. Europarlementariër Van Nistelrooy zal dat voorstel ondersteunen. Hij zit zelf weliswaar niet in de visserijcommissie van het Europese parlement − daarin zit geen enkele Nederlander − maar hij kan wel contact leggen met de Franse vicevoorzitter van de visserijcommissie, Alain Cadec. Deze is net als Van Nistelrooy lid van de EVP-fractie.

Het wordt hoog tijd dat de visserijcommissie van het Europarlement meer informatie krijgt over de palingvisserij in Europa. In 2013 wordt het Europese aalbeleid geëvalueerd en dan is het goed dat naast biologische aspecten ook de sociale, culturele en economische aspecten van de aalvisserij en aalkweek meegewogen worden.

 

Koop verse vis

Wie op zoek is naar verse zoetwatervis, hoeft niet verder te zoeken. Alleen even klikken op Verkoop aan huis. Daar vindt u adressen van visserijbedrijven die verse zoetwatervis aan huis verkopen. Verser kunt u ze niet krijgen.

Alle bedrijven verkopen verse wilde paling (bak- of stoofaal). De meeste verkopen ook gerookte wilde paling (meestal zelf gerookt). Daarnaast verkopen ze veelal schubvis: snoekbaars, maar ook wel snoek, karper of zeelt.

Voor soorten als wolhandkrab en rivierkreeft neemt de belangstelling hand over hand toe. Ook daarvoor kunt u bij veel beroepsvissers terecht. Enkele vissers leveren ook bot (platvis).

Enkele Zeeuwse visserijbedrijven verkopen ook zoutwatersoorten, zoals mosselen en oesters, geep, zoutwaterkreeften, makreel en ansjovis.

Eet smakelijk!

Agenda Kort

Schuttevaer

Schuttevaer - RSS